Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Svenskarna har under de senaste åren haft rekordlåga räntor. Detta har gjort att många spekulerat i att räntan kommer att stiga snabbt och att man därför bör binda sitt bolån. Hittills har detta inte varit fallet, men många anser fortfarande att det är ett bra läge att binda sitt bolån. Innan man binder sitt bolån bör man dock vara medveten om vad det innebär.

Bolåneräntan fortsatt låg

För dig som har ett bolån kommer det knappast som en nyhet att räntorna är fortsatt låga. Det de flesta husägare nu frågar sig är istället hur länge detta kan hålla i sig. Beroende på vem man frågor så skiljer sig även svaret rejält. Tidigare har flera privatekonomer gått ut med rekommendationer om att binda sina bolån för att räntorna bara kan fortsätta uppåt. Detta innebär med andra ord att man erhåller en fast ränta på sitt bolån. Den som har följt dessa råd har dock inte hittills fått avkastning för sina pengar, då räntan har legat oförändrad.

Ett bundet bolån utgör en säkerhet

Trots de fortsatt låga räntorna är det många som har ett bundet bolån. Ännu fler visare dessutom sitt intresse för att binda sitt bolån, 7% svarade i en undersökning att de var intresserade av att binda sina bolån. Anledningen till detta är troligtvis en oro inför framtiden, ett bolån till fast ränta ger nämligen en försäkring mot höjd ränta.

Tänk på! Ett bundet bolån kan ses som en försäkring mot högre ränta.

I gengäld för denna försäkring betalar du vanligtvis någon procents högre ränta än vad den rörliga räntan ligger på när du tecknar ett bolån idag. Om räntan skulle stiga snabbt och oväntat är detta med andra ord en mycket god affär, håller den sig oförändrad riskerar man dock att betala tusentals kronor för mycket.

Flera risker med ett bundet bolån

Utöver att man riskerar att betala för mycket under hela låneperioden så riskerar man även att betala dyra ”ränteskillnadsersättningar”. Det innebär att om du tvingas bryta ditt bundna bolån innan det har löpt ut p.g.a exempelvis byte av bostad så kommer du tvingas betala en omfattande ersättning till banken. Detta är något många inte är medvetna om när de binder sitt bolån, eller väljer att ignorera. Men kostnaden för att bryta sitt bundna bolån kan bli flera tiotusentals kronor och är därför värt att ha i åtanke. Vet man med sig att man kanske inte bor kvar längre än 1- 2 år kan det därför vara klokt att låta sitt bolån vara rörligt.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]