tomt kök och tom yta i modern lägenhetTomma hyresrätter finns framför allt i små kommuner som tappar många invånare. Foto: alexandre zveiger/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

8 900 hyreslägenheter står tomma runt om i Sverige. De flesta av lägenheterna finns på orter där befolkningsmängden minskar, skriver Hem & Hyra. I vissa kommuner märks det särskilt tydligt bland nyproducerade lägenheter som har byggts för att motverka bostadsbristen.

Bostadsbrist råder i så gott som hela Sverige. Samtidigt står närapå 9 000 lägenheter tomma runt om i landet, redo att hyras ut. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) är det en ökning med 40 procent på två år, då den förra mätningen gjordes.

Trots dessa siffror är det bara 0,6 procent av hyresrätterna i landet som står tomma. Även om detta är en ökning från 2017, är det betydligt färre lediga lägenheter än för tio år sedan.

Mindre kommuner har fler tomma lägenheter

SCB har frågat alla kommunala bostadsbolag om antalet tomma lägenheter vid den 1 september i år. De har också ställt samma fråga till 4 800 utvalda fastighetsägare på den privata hyresmarknaden, men de är för få för att ge någon mer pålitlig statistik. 

Statistiken visar att flest lägenheter står tomma i kommuner med lågt invånarantal, upp till 75 000 personer.

Befolkningsutvecklingen är en förklaring till varför många lägenheter står tomma i sådana kommuner. Hans-Åke Palmgren, som är analytiker på Boverket, berättar att de starka orterna växer i invånarantal, samtidigt som ett hundratal kommuner har tappat invånare. Det stämmer bland annat i Filipstad, som har tappat många asylsökande invånare och saknar arbetstillfällen.

Större omflyttning hos nyproduktion

Vissa kommuner har gjort försök att bygga bort bostadsbristen. Men det har varit svårt att hyra ut nybyggda lägenheter på grund av den höga hyran. Vingåkershem i Södermanland är en ort som har fått känna av detta.

– Vi kan se att det är större omflyttningsprocent i nyproduktion, bland annat äldre som blir ensamma och inte har möjlighet att bo kvar, men även yngre som tycker det blir en dyr hyra i längden, säger fastighetsförvaltaren Charlotte Larsson.

Andelen nyproduktion är dock för liten för att någon sådan skillnad ska synas i statistiken från SCB. 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]