Elisabeth Kalkhäll, Gotlandshems vdElisabeth Kalkhäll säger att Gotlandshem var tvungna att sälja stora delar av beståndet för att överleva. Foto: Pressbild/Gotlandshem

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Förra året tvingades de kommunala bostadsbolagen sälja 7 000 lägenheter. Bolagen behövde få in pengar för renoveringar och nybyggnationer. Det visar årets bostadsmarknadsenkät från Boverket. I år ser dock försäljningarna ut att minska vilket delvis beror på det minskade byggandet.

Kommunala bostadsbolag gör sig av med delar av sitt bestånd. Under förra året sålde bostadsbolagen omkring 7 000 lägenheter. Enligt årets bostadsmarknadsenkät från Boverket sålde kommunala bostadsbolag i var fjärde kommun någon bostad förra året.

De allra flesta försäljningarna gick till privata fastighetsägare som i sin tur fortsatte att hyra ut lägenheterna. En relativt stor del, omkring elva procent sålde bostadsbolagen till bostadsrättsföreningar.

Behövde få in pengar till renoveringar

Orsakerna till att de kommunala bostadsbolagen var tvungna att sälja är flera. Den vanligaste orsaken var att det krävdes pengar för att göra renoveringar eller bygga nytt.

Det bostadsbolag som sålde flest lägenheter var Gotlandshem med totalt 923 stycken. Det är nästan en femtedel av hela beståndet. För Gotlandshem var dock orsaken en annan än för de allra flesta andra bostadsbolagen. Gotlandshem gick på knäna rent ekonomiskt och behövde få in pengar för att överleva.

Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll säger till Hem och Hyra att ekonomin hade urholkats och att man var tvungna att sälja delar av beståndet för att få ordning på soliditeten.

Byggde fler lägenheter än de sålde

Samtidigt som det såldes 7 000 lägenheter under förra året så byggdes det omkring 8 700 stycken. Ser man även till köp, rivningar och ombyggnader så ökade antalet lägenhter med 2 800 lägenheter förra året.

Sett över en treårsperiod har det byggts cirka 25 000 lägenheter och sålts lika många.

Framöver ser det ut som att det blir en förändring. Det kommer troligtvis inte att säljas lika många lägenheter under 2019, vilket beror på det minskade byggandet. Under 2019 beräknas bara 4 300 allmännyttiga bostäder säljas, vilket är klart lägre än de senaste årens nivåer.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]