äldre kvinna räknar mynt ur en portmonnäDe 1 300 kronor som fattiga pensionärer har rätt till i bostadstillägg skulle kunna göra stor skillnad för deras levnadsstandard. Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

En av fyra fattiga pensionärer som har rätt till bostadstillägg får inga pengar. En rapport från Riksrevisionen visar att många inte känner till förmånen, och att det är krångligt att ansöka om pengarna. Riksrevisionen föreslår nu ändrade regler så att fler pensionärer ska bli medvetna om bostadstillägget och sin rätt att ansöka, skriver Hem & hyra.

Bostadstillägget är till för att hjälpa de fattigaste pensionärerna till en skälig boendestandard och levnadsnivå. Men många pensionärer känner inte till den här förmånen. Eftersom man själv måste ansöka om bostadstillägget är det många som därför går miste om det.

De pengar som dessa pensionärer skulle ha fått handlar om ungefär 1 300 kronor i månaden, vilket skulle innebära stor skillnad för levnadsstandarden för de äldre.

Fler missar bostadstillägget, trots satsning på bättre information

Förra året beräknas hela 140 000 äldre ha gått miste om sin rätt till bostadstillägg. Detta har gjort att Pensionsmyndigheten har satsat på att ge bättre information till pensionärerna.

Detta ser dock inte ut att ha förbättrat situationen. Riksrevisionen presenterar en ny rapport som visar att fler äldre missar bostadstillägget, inte färre. I år är siffran 17 000 personer, varav ungefär två tredjedelar är kvinnor.

Krånglig ansökan och låg medvetenhet är troliga orsaker

Enligt Tina Malmberg, som är projektledare för Riksrevisionens granskning, finns det flera möjliga anledningar till att så många pensionärer går miste om sitt bostadstillägg.

– Det är uppenbart att många som har rätt till bostadstillägg inte ansöker. Det kan bero på att de inte känner till eller förstår att de har rätt till förmånen. Det kan också bero på att ansökningsförfarandet är för komplicerat.

Riksrevisionen föreslår statliga åtgärder

Riksrevisionen efterlyste reda för sex år sedan tydligare regler kring bostadstillägget. Men regeringen ansåg inte att detta var nödvändigt. Nu föreslår Riksrevisionen ännu en gång ett antal insatser för att lösa situationen.

Försäkringskassan bör bedöma mörkertalet och göra en plan för att nå ut till dessa. Regeringen ska därtill utreda om de kan kartlägga vilka som har rätt till bostadstillägget med hjälp av uppgifter från Skatteverket.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]