Ta höjd för stigande räntor i februari 2023

Privatekonomi

Uppdaterad: 23 maj, 2024

-Vi står för en stor utmaning, säger Anders Hatzigeorgiou, VD på Stockholms handelskammare till TV4 idag, inflationen steg mer än väntat i december, vilket också medför en ökad risk för att Riksbanken går in med större och fler räntehöjningar.

Högre kostnader

Hushållen utmanas med högre räntekostnader på bolån, högre elpriser och dyrare mat. KPI – Konsumentprisindex steg till höga 12,3.
-Det finns en ljuspunkt, enligt Frida Bratt, sparekonom till TV4, och det är att bensinpriserna är förhållandevis låga. Elpriserna kan komma att lätta när vädret blir mildare, elpriset är en starkt bidragande faktor som har spridit sig in i andra sektorer.

Räntorna beräknas gå upp, nästa höjning kommer från Riksbanken under februari. Frida Bratt menar att det bör sjunka tillbaka under året, men som bolånetagare bör man ta höjd för att det kommer en ordentlig räntehöjning i februari.
-Det kan komma en till höjning under april, menar Frida Bratt, men det beror på vad som händer med inflationen hur Riksbanken beslutar, vi står långt ifrån inflationsmålet på två procent.
En ljusning i den amerikanska ekonomin kan dock slå tillbaka på Europa under året.


Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]