Tre vita moderna flerfamiljshusDet finns brist på bostäder i över 80 procent av landets kommuner. Värst är situationen i kommuner kring storstäderna. Foto: a40757/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I drygt 80 procent av Sveriges kommuner finns det ett underskott av bostäder. Allra värst är situationen i kommunerna kring storstäderna och högskoleregioner. Det visar Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Trots underskottet har det skett en förbättring de senaste två åren.

Utbudet av bostäder är fortsatt skralt över i stort sett hela landet. I Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät svarar 240 av landets totalt 290 kommuner att de har ett underskott på bostäder. Trots den höga siffran är det en minskning från 2017, då underskottet var rekordstort.

Storstadskommunerna har alla ett underskott

I stora högskolekommuner och i kommunerna kring storstäderna uppger samtliga att det finns ett underskott på bostäder. Den kommun med störst folkmängd som har balans på marknaden är Östersund med sina drygt 60 000 invånare. Totalt är det bara 46 kommuner som har en marknad i balans, vilket trots allt är något fler än tidigare år.
Fyra kommuner anger i enkäten att de har ett överskott på bostäder.

Ungdomar har fortfarande svårt att få tag i bostäder

En grupp som har svårt att få tag i bostäder är unga. Problemet är inte nytt utan har funnits i många år och så även i år. I bostadsmarknadsenkäten uppger många kommuner att de fortsatt har för få bostäder för unga. Även bristen på studentbostäder är påtaglig i många kommuner även om det blivit en förbättring de senaste åren. Bara i år kommer omkring 4 200 studentbostäder att börja byggas i landet.
Även nyanlända har svårt att hitta bostäder, trots att situationen har stabiliserats lite. Det är dock fortfarande 221 kommuner som har ett underskott på bostäder för nyanlända.

Kommunerna behöver hyresrätter

Det är framförallt fler hyresrätter som kommunerna efterfrågar, och helst ska det röra sig om större bostäder. Dessvärre finns det hinder på vägen och då handlar det framförallt om höga produktionskostnader. Kommunerna menar även att privatpersoners svårigheter att få lån är ett hinder mot bostadsbyggandet.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]