Flera flerfamiljshus som ligger vid vattnetUnga vill hellre ha en bostadsrätt än en hyresrätt. Foto: Tommy Alven/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 10 maj, 2023

De flesta unga vill bo i antingen en villa eller en bostadsrätt och bara en sjättedel föredrar hyresrätter, det visar en undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av Boinstitutet. En majoritet tror dock att deras första boende kommer att bli en hyresrätt.

Det är svårt för unga att skaffa sig en egen bostad, oavsett vilken boendeform det rör sig om. De unga är dock på det klara med vilken typ av boende de vill ha. Fyra av tio i åldrarna 15–24 år vill helst bo i en villa medan tre av tio skulle föredra att bo i en bostadsrätt.
Hyresrätter är det som känns minst populärt och bara en av sex föredrar den boendeformen.

Bostadsrätter ses som en investering

Bostadsrätter har blivit mycket populära då de ses som en bra investering för framtiden. Det hänger till stor del ihop med den prisutveckling som skett de senaste åren där priserna gått stadigt uppåt. Samtidigt har räntorna varit låga vilket har gjort boendeformen mycket populär.
– Om prisutvecklingen stannar av är det troligt att också synen på bostadsrätten som en god investering förändras, säger Moa Andersson, verksamhetsledare på Boinstitutet.
Villorna är istället populäre då de skapar en slags frihetskänsla med längre avstånd till grannarna.

Hyresrätter är den enklaste boendeformen

Det är få som helst vill bo i en hyresrätt men de unga som vill göra det ser det som den boendeform som är enklast och smidigast. Dessutom krävs det ingen kontantinsats för att kunna få ett boende.
Många ser det dock som en omöjlighet att lyckas få ett förstahandskontrakt så det är andrahandskontrakten som känns mest realistiska.

De flesta tror att de kommer behöva flytta till en hyresrätt

Både villor och bostadsrätter är klart populärare än hyresrätter men trots det tror de flesta att det just är en hyresrätt som blir deras första boende. Det känns som det mest realistiska för de flesta i och med att det krävs en stor konstantinsats för att kunna köpa något eget och det är något de flesta unga saknar.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]