leende ung kvinna med laptop i soffa i sin lägenhetUnga tenderar att leta efter sin drömbostad, men tänker inte på vilka kostnader det innebär att ta högre bolån. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Unga tänker inte på konsekvenserna av att ta för höga bolån vid sitt första bostadsköp, visar en studie som har gjorts på universitetsstudenter. Det är därför viktigt att banken ger utförlig information om vilka månadskostnader som följer med bolånet, skriver SvD Näringsliv.

En grupp forskare har låtit studenter på universitetet se olika bostadsannonser på Hemnet och välja vilken bostad de skulle köpa, under scenariot att de tjänar 25 000 kronor på sitt första jobb. De fick veta priset på bostäderna och bostadsrättsföreningarnas avgift.

Studenternas val visar på att de inte tänkte över konsekvenserna om något skulle hända som drabbar ekonomin, till exempel att bostadspriserna faller. Dock valde flera studenter en billigare bostad om de tidigt fick se en beräkning på vilken månadskostnad som köpet skulle innebära.

Slutsatsen av experimentet visar att unga behöver utförlig information om vilka månadskostnader ett bolån innebär för att undvika risken att hamna i överskuldsättning.

Unga bostadsköpare är inte beredda på ekonomiska kriser

Jeanette Carlsson Hauff är en av forskarna som utförde studien. Hon är lektor på företagsekonomiska institutionen på Borås Högskola och Göteborgs universitet.

Hon tror att unga förstagångsköpare kommer att drabbas särskilt hårt om bostadspriserna fortsätter sjunka som de gör i dag. En anledning är att de inte har upplevt prisfallet under 90-talet och prisuppgången efter det. Dessutom har de en lägre buffert för att klara en ekonomisk kris.

Det finns därför många unga som inte är förberedda för konsekvenserna av ett förändrat ekonomiskt läge, utan har bilden att bostadspriser bara kan röra sig uppåt.

– Vi såg tecken på att många drivs av viljan att ha det perfekta hemmet, men utan att kunna göra kopplingen till vad det kommer att kosta i månatliga betalningar. Konsekvensen blir att unga belånar sig på tok för högt.

Det banken säger påverkar ungas val

Unga är också lättpåverkade av bankens bedömning om hur stora lån som är rimligt. Men om man blir arbetslös är det inte banken som ska betala räntorna, påpekar Jeanette Carlsson Hauff. Bankerna bör därför bli mer noggranna med hur de kommunicerar med unga förstagångsköpare.

Hon anser att bolånetaket och amorteringskraven har varit rimliga åtgärder för att skydda unga från överskuldsättning. Ingen vet hur bostadspriserna kommer att utvecklas framöver, och tar du lån som ung kan du i värsta fall få leva med kostnaderna under resten av livet, menar Jeanette Carlsson Hauff.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]