Rad av industriella tvättmaskinerRutavdraget utökas och kommer nu innehålla fyra nya tjänster: transport av bohag som kan återanvändas och säljas på loppmarknad, tillsyn av bostad eller fritidshus, montering och möblering av nya möbler samt tvättning. Foto: Pung/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Rutavdraget utökas med fyra nya tjänster från 1 januari 2021. Det innebär att du kan nyttja rutavdraget när du till exempel skickar din tvätt på tvättning eller montering och möblering av nya möbler i bostaden, skriver SvD Näringsliv.

Från och med årsskiftet kommer fyra nya tjänster att ingå i rutavdraget: möblering inklusive montering av nya möbler, enklare tillsyn av bostaden och fritidshuset, transport av bohag till butiker eller loppmarknader där bohaget kan återanvändas samt tvättning.

Utökat rutavdrag kan leda till fler tvättföretag

I tjänsten vattentvätt vid tvättinredning ingår alla arbeten som vanligtvis förknippas med tvättning, som torkning, strykning, mangling, vikning och transport av tvätten. Däremot gäller det inte för kemtvätt.

Linn Markryd driver tvättjänsten Washaway som erbjuder både vattentvätt och leverans. Hon ser både fördelar och nackdelar med det nya avdraget. Konkurrensen när det gäller tvättjänster kommer att öka, men trots det tror hon att det är positivt om fler säljer tvättjänster.

Hemstädningen ökade när rutavdraget infördes

Sedan 2007 har man kunnat söka rutavdrag för städtjänster och andelen privatpersoner som väljer hemstädning har ökat. Samtidigt har antalet nystartade städföretag ökat sedan införandet 2007. 

Linn tror att rutavdraget kan bidra till en allmän attitydförändring när det gäller tvättjänster och även när det gäller priset, eftersom många tycker att det är för dyrt att använda tjänsten.

Städtjänster inkluderades i rutavdraget redan vid införandet 2007. Sedan dess har många städföretag startats och andelen privatpersoner som har hemstädning ökat. Förutom att rutavdraget kan bidra till en allmän attitydförändring till tvättjänster tror hon även att priset kommer göra skillnad.

Gynnar inte den tänkta målgruppen

Syftet med rutavdrag är att både män och kvinnor ska kunna kombinera sitt arbetsliv och familjeliv på lika villkor. Men de nya avdragen har fått kritik, bland annat för att det inte underlättar för den tänkta målgruppen.

Enligt Linn är det inte ensamstående mammor som arbetar natt som är kunder hos Washaway. Däremot kan avdraget bidra till att skapa fler arbetstillfällen för personer som inte har någon anknytning till arbetsmarknaden.

Nya tvättföretag kan skapa arbetstillfällen

Under det senaste året har Washaway anställt 13 personer. Endast en av de nyanställda hade svensk bakgrund, och den personen hade varit arbetslös i sex månader.

Forskning från Stockholms universitet visar att rutavdragen inte skapar fler arbetstillfällen för personer med flyktingbakgrund och långtidsarbetslösa än vad den privata sektorn gör, vilket har fått skarp kritik.

Enligt Linn är lösningen att ställa krav på företag att de ska anställa personer via arbetsförmedlingen. Linn har anställt 12 personer via arbetsförmedlingen och har själv goda erfarenheter därifrån.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]