En bild på en äldre man som funderar

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Statistik presenterad av Swedbank visar att många pensionärer fått lägre pension än väntat, och att många inte ens vet vad de ska vänta sig. Orsaken är att de tagit karriärmässiga beslut i sina yngre dagar utan att förstå konsekvenserna.

Varje år går en ny generation i pension. Dessvärre tycks få av dem ha kunskap om vad som händer efter pensioneringen, åtminstone om man ska tro en Sifo-undersökning beställd av Swedbank.
Det finns tre olika källor som bidrar till pensionens omfattning – tjänste-, allmän- och privatpension. Hur stora delarna är eller bör vara är det oroväckande många mellan 55-64 år som inte vet.

Var fjärde ovetande om pensionens storlek

Undersökningens resultat visar att bara lite mer än varannan svarande hade en ungefärlig uppfattning om den framtida pensionens storlek. Var fjärde hade ingen aning alls.
Vad bristfällig kunskap om pensionssystemet leder till i slutändan är osäkerhet, samt att pensionen riskerar att bli lägre än man hoppas.
Ungefär hälften av de som svarade på undersökningen hade fått en negativ överraskning när beskedet kom. De uppgav att de som följd inte kunde ägna sig åt sakerna de hade hoppats på eller leva enligt den standard som de hade tänkt.

Tre av tio kvinnor önskar att de hade valt ett annat yrke

Att yrkeslivet påverkar pensionen vet nog de flesta om, men till hur stor grad är nog en överraskning.
– Många av de val man gör under sitt arbetsliv påverkar pensionen, det är det viktigt att veta om, så man förstår effekten av olika livsval, förklarar privatekonomen Arturo Arques.
Inkomsten, arbetsgivarens pensionsplan, hur många år du arbetat heltid och antal år du arbetat är alla faktorer som väger in.
Resultatet visar att var femte svarande önskar att de hade haft större kunskap av hur systemet fungerar, och bland kvinnorna var ångern störst. Tre av tio önskar att de hade valt ett annat yrke.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]