swebanks logotyp utanför kontor och nyproducerat lägenhetshusEnligt Swedbanks rapport behöver hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar ha bättre koll på sin ekonomi. Foto: Jari J/Shutterstock.com och Wondervisuals/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Bostadsrättsföreningar behöver få bättre koll på sin ekonomi för att klara framtida kostnader. Det skriver Swedbank efter att ha undersökt bostadsrättsföreningars sparande, och konstaterat att varannan förening går med underskott.

Swedbank och sparbankerna har tagit fram en rapport om ekonomin hos bostadsrättsföreningar i Sverige. Rapporten visar att hälften av föreningarna går med underskott och inte sparar tillräckligt för behov av reparationer och underhåll som kan uppstå i framtiden. Detta gäller särskilt för nyproducerade bostadsrätter.

Föreningar tenderar också att underskatta kostnader för slitage, och avskrivningarna är för låga. Därför finns det en risk att månadsavgiften bli högre för bostadsrättshavarna när man behöver renovera lägenheterna eller utföra annat underhåll.

Andra långsiktiga följder kan också bli behov av upplåning och högre räntekostnader, vilket också påverkar dem som bor i föreningen.

Föreningar sparar för lite för framtiden

Låga avskrivningar kombinerat med underskott leder till för lågt sparande i föreningen, kommenterar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och sparbankerna.

– Den dagen det är dags för till exempel en ny hiss kommer det saknas pengar för att köpa en ny. Har man inte gjort avskrivningar för slitaget drabbas föreningen dessutom av extra kostnader eftersom den gamla hissen fortfarande har ett bokfört värde, säger han i ett pressmeddelande från Swedbank.

Bostadsrättsföreningar behöver alltså få bättre koll på hur sparande hänger ihop med kostnader för slitage och underhåll, för att undvika att hamna i den situationen.

Mindre årliga avgiftshöjningar bättre än alternativet

Lösningen är att bostadsrättsföreningar behöver göra en bedömning av slitagekostnaderna som är realistisk, och på så sätt undvika att hamna i systematiskt underskott. Föreningar behöver också ta fram en teknisk underhållsplan för 50 år framåt i tiden, så att styrelsens sparande till ombyggnationer kan påbörjas i tid.

Sådana ändringar skulle för många föreningar innebära att månadsavgiften höjs varje år, för att klara framtida kostnader. Arturo Arques kommenterar att även om att sådana höjningar knappast blir populära hos medlemmarna i föreningen, är det ett bättre alternativ än en mycket större höjning när renoveringen väl ska göras.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]