Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Hyresrätterna blir fler och bostadsrätterna färre; trenden är riksomfattande. Regelns undantag är dock Uppsala och Stockholm.

Bostadsmarknaden är under ständig förändring, om det är bra eller dåligt beror på vad som eftersöks. I nuläget är det den som letar efter en hyresrätt som har tur.

Lättare att hyra än att köpa i slutet av 2017

Nyligen presenterade Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik kring proportionerna för bostadsmarknaden. Det visade sig där att alternativen för den som söker att hyra är fler, än för den som önskar köpa en lägenhet.
I slutet av 2017 fanns det dryga 4,8 miljoner lägenheter i Sverige. Majoriteten av dessa är hyresbostäder, medan ca 41% är bostadsrätter.
I de mest folktäta kommunerna var det vanligast med hyresrätter. Mest drastisk var skillnaden i Örebro, där enbart 22 procent av lägenheterna var bostadsrätter.

Trenden stämmer inte för storstadsområdena

När SCB såg till befolkningstätheten fanns det några intressanta aspekter.
Två av de största kommunerna, Uppsala och Stockholm, hade en övervägande mängd bostadsrätter. Priserna i Uppsala är de lägsta per kvadratmeter man har sett sedan början av sommaren 2015, och även Stockholms marknad uppvisar liknande tendenser.
En möjlig orsak till detta är en parallell trend på bostadsmarknaden. Sedan det nya amorteringskravet trädde i kraft har det på kort sikt blivit dyrare att låna till bostadsköp. Det gör att bostadsköparna har blivit mer svårflirtade. Till följd är det allt fler som hyr ut sina lägenheter, hellre än säljer dem på en ostadig marknad.

Är det bättre att hyra eller köpa?

Om det är bättre att hyra eller köpa beror till största del på situationen – båda alternativen har både för- och nackdelar.
Genom att hyra sin bostad försvinner både mycket ansvar och mycket risker. När det är dags att flytta innebär det dock att de pengar som indirekt investerats i lägenheten genom en dyrare hyra stannar kvar där.
Att köpa sin bostad innebär en större frihet. Långsiktigt kan det vara en bra investering. Samtidigt innebär det att ett stort kapital investeras, vilket långt ifrån alla har tillgång till.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]