En grupp ungdomar spelar UnoTeknikfria zoner kan bli allt vanligare. Foto: Jacob Lund/Shutterstock.

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Enligt Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Trendrapporten skulle varannan svensk vilja ha ett rum utan teknik. En stor del av de tillfrågade tror att ett sådant rum skulle kunna bidra till att man lägger mer tid på att umgås i familjen.

I Svensk Fastighetsförmedlings årliga undersökning Trendrapporten får svenskarna tycka till om olika trender i bostadsbranschen. Årets undersökning visar att över hälften av alla svenskar är positivt inställda till att ha ett rum helt fritt från teknik hemma.

Unga vuxna är den målgrupp som i högst grad är positivt inställda till tanken på ett rum som är helt icke-digitalt. Över 60 procent av de tillfrågade i åldrarna 18–29 år uppger i undersökningen att de skulle vilja ha ett teknikfritt rum. I åldersgruppen 60–74 år är motsvarande siffra bara 43 procent.

Skulle kunna leda till mer tid med familjen

Det kan finnas flera motiv till att vilja ha ett teknikfritt rum hemma. Många av de tillfrågade uppger att en konsekvens av ett sådant rum skulle kunna vara att man umgås mer med familjen. Tio procent tror dessutom att ett teknikfritt hem skulle bidra till ett större lugn bland familjemedlemmarna.

– Resultatet från vår undersökning visar att det finns en önskan om att bostaden ska vara en plats för avkoppling från den stressiga vardagen, kommenterar Svensk Fastighetsförmedlings vd Liza Nyberg.

Teknisk utveckling kan leda till mottrend

Liza Nyberg kopplar också ihop resultatet av undersökningen med den pågående tekniska utvecklingen. Hon lyfter särskilt faktumet att 5G-nätverken väntas lanseras i Sverige under nästa år. Det nya nätverket kommer att skapa en större marknad för digitala lösningar i hemmet.

– Min gissning är att detta kommer accelerera den digitala mottrenden och att teknikfria zoner och rum kommer bli allt vanligare, säger hon.

Undersökningen är gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. 2 419 personer deltog i undersökningen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]