Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Svenskarna blir allt mer positiva till att hyra ut bostadsrätter under kortare tid. Skulle uthyrningsmöjligheterna öka finns stora chanser att värdet på bostaden gör detsamma.

Idag är det inte tillåtet med korta uthyrningsperioder i många bostadsrättsföreningar. Oftast på grund av att man i beslutet tillämpar hårdare regler som annars gäller för andrahandsuthyrningar.

Fler föredrar bostadsrättsföreningar som tillåter korttidsuthyrningar

Fastighetsbyrån har genomfört en undersökning för att ta reda på om svenskarna föredrar bostadsrättsföreningar som tillåter korttidsuthyrningar, eller inte. 31 procent skulle föredra en sådan förening, 19 procent skulle inte föredra det. För resterande 50 procent spelar det ingen roll.
Undersökningen är genomförd på personer mellan 20-64 år. Den åldersgruppen som är mest positiv till korttidsuthyrningar är personer i åldrarna 20-35 år. Där föredrar 39 procent en förening som tillåter korttidsuthyrning, 11 procent föredrar det inte. Och återigen är det 50 procent som inte lägger någon vikt vid det.

En majoritet vill tillåta korta uthyrningsperioder i sina föreningar

Fastighetsbyrån har även undersökt hur nuvarande bostadsrättsägare ställer sig till korttidsuthyrningar i sina egna föreningar. 15 procent anser att man som bostadsrättsägare ska få hyra ut helt fritt. 53 procent anser att man ska få hyra ut, men inte utan kontroll från styrelsen.
31 procent vill inte att korttidsuthyrningar ska vara tillåtet överhuvudtaget.

Möjlighet till korttidsuthyrning kan höja bostadsrättens värde

Pia-Lotta Svensson är en av Fastighetsbyråns mäklare. Hon har sett att uthyrningsmöjligheterna blir allt viktigare för köparna. Framförallt när det kommer till mindre lägenheter. Hon tror att uthyrningsmöjligheterna kan locka fler potentiella köpare och således höja värdet på bostaden.
– Jag tycker att föreningar ska ta upp frågan och diskutera fördelar och nackdelar. Utifrån vad jag har sett i vårt område landar de flesta i att ha en kontrollerad uthyrning. Det kan innebära att alla uthyrningstillfällen ska godkännas av styrelsen och att det är begränsat till några tillfällen under ett år. Det sättet ligger även i linje med vad majoriteten i undersökningen vill ha, säger Pia-Lotta Svensson.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]