Vart kan man bo när man studerar

Bostadsmarknaden

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, BME, visar på en förväntad minskning av studentbostäder under 2024 och 2025.1

Enligt enkäten är antalet studentbostäder lika som föregående år. Det finns cirka 101 000 bostäder avsedda för studerande i Sverige. 96 % av dessa bostäder finns i 38 ”högskolekommuner”. Utanför dessa kommuner finns det 3 900 studentbostäder fördelat på 36 kommuner, motsvarande 4 %.

Efterfrågan störst inför hösten

Av 72 deltagande kommuner i enkäten svarar 21 att de har bostäder till förfogande för studenter året runt. 14 av dessa 21 har dessutom ett överskott med lediga bostäder. Många upplever minskad efterfrågan, och kommunerna tror också att byggandet av studentbostäder kommer att minska under 2024 och 2025. Merparten av studentbostäderna kommer troligtvis att byggas i de större högskoleorterna med Storstockholm som bas, det vill säga städer med fler än 75 000 i invånarantal. Göteborg, Huddinge, Karlstad och Linköping kommer också att vara med i topp i byggandet av studentbostäder.

Inte bara högskolekommuner

Det är inte enbart högskolekommunerna som förväntas bygga studentbostäder. Tre kommuner som inte klassas som högskolekommuner kommer att bygga studentbostäder under 2024 och 2025, dessa är Simrishamn, Vetlanda och Leksand.
1)https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/studenter/

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]