innustration av stuga i skog vid en ankdammÄger du en stuga på en arrenderad tomt? Då ska både du och markägaren betala varsin fastighetsavgift. Foto: GraphicsRF.com/Shutterstock.com

Tips & råd

Att arrendera en fastighet eller tomt har sina egna typer av regler. Det kan ibland vara svårt att avgöra vem av parterna som har vilket ansvar och hur avtalet ska se ut. Här svarar vi på två frågor som läsare har ställt till oss. Vi har också en hel sida om arrende som går in i detalj på hur det fungerar.

Arrendeavtal kan förlängas även efter maxtiden

Fråga: Har en fråga kring avtalslängd. Bostadsarrende är ju bindande i max 50 år och 25 om där finns detaljplan. Gäller dessa regler om ett avtal exempelvis skrivs på fem år och löper på automatiskt med nya femårsperioder? Alltså om ett avtal inom detaljplan har löpt på 5+5+5+5+5=25 år – räknas det som att avtalet inte är bindande längre? Eller gäller de reglerna enbart om avtalet från början skrivs på 25 år?

Svar: 25-årsgränsen gäller inte i det fall du beskriver, utan avtalet kan fortsätta förlängas. 25 år är maxtiden för hur länge ett avtal kan vara bindande, men det kan utan problem förlängas efter det om parterna vill det.

Bindningstiden för ett avtal om bostadsarrende måste alltså vara minst 5 år och högst 25 år. Oavsett vilken bindningstid ni avtalar inom det spannet finns det inget som hindrar att kontraktet förlängs.

Separata fastighetsavgifter för hus och tomt vid bostadsarrende

Fråga: Vem skall betala fastighetsavgiften för en arrenderad fastighet? Vi äger fritidshuset men arrenderar tomten. Ska vi som arrendator betala både fastighetsskatt och fastighetsavgiften?

Svar: Fritidshuset och tomten ses som två separata enheter, där ägarna till huset respektive tomten ska betala kommunal fastighetsavgift var för sig. Ni som äger fritidshuset ska alltså betala fastighetsavgift för huset, medan markägaren betalar fastighetsavgift för tomten.

Hur er avgift räknas ut kan ni läsa mer om på Skatteverkets sida om fastighetsavgift och fastighetsskatt, under fliken ”Småhus på ofri grund”.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]