Man och kvinna sitter i en soffa och håller om varandra.Veckans läsarfrågor berör bodelning under ett äktenskap och hur inkomstkravet fungerar vid säkerhetsbyte av bolån. Foto: goodluz/Shutterstock

Tips & råd

Det är dags för veckans läsarfrågor. Denna vecka har vi på Boupplysningen valt ut två frågor gällande skulder och lån. Frågorna berör bland annat hur personliga skulder påverkar bodelning i ett äktenskap och hur amorteringskravet fungerar vid ett säkerhetsbyte av bolån.

Makar råder över sina egna skulder

Fråga: Vi förbereder en bodelning under äktenskapet. Det ingår en fritidsfastighet som giftorättsgods som jag är ägare till. Jag har dessutom personliga lån med fritidsfastigheten som säkerhet.

Bör mina lån på fastigheten i detta fall dras bort vid beräkningen av fritidsfastighetens nettovärde såsom annars är brukligt? Eller ska mina lån dras bort från det som blir min fiktiva kvarlåtenskap vid en sådan här bodelning?

Svar: Grundregeln när det gäller giftorättsgods och bodelning är att respektive make råder över sin egendom och också svarar för sina skulder.

Det vill säga, de skulder som står på dig kommer att räknas av från din del av giftorättsgodset och de skulder som står på din hustru kommer att räknas av från hennes. Men samtidigt har varje make rätt att få hälften av det totala värdet på giftorättsgodset efter att skulderna från respektive make har avräknats.

Det innebär också att ju mer skulder du får räkna av ditt giftorättsgods, desto mindre blir det totala värdet av tillgångarna som kommer att delas upp mellan er.

Inkomstkravet kan komma att gälla vid säkerhetsbyte

Fråga: Jag funderar på att göra ett säkerhetsbyte och flytta över mitt bolån, som i dag är utan amorteringskrav, till en ny bostadsrätt. Belåningsgraden är under 50 procent, så det blir inget amorteringskrav av den anledningen. Däremot kommer lånet jag flyttar att bli mer än 4,5 gånger min årliga inkomst. Gäller inkomstkravet även vid ett säkerhetsbyte?

Svar: När du gör ett säkerhetsbyte räknas det som att ett nytt lån tecknas. Det finns därför risk att inkomstkravet börjar gälla vid säkerhetsbytet. Precis på samma sätt som att amorteringskravet kan komma att börja gälla vid ett säkerhetsbyte.

Det kan dock skilja mellan banker. Vi råder dig därför att kontakta berörd bank för vidare information.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]