Ungt par som bråkar med en tredje person över ett kontrakt.Veckans läsarfrågor handlar om vad som gäller när man hyr i andra hand och om hur länge man behöver betala hyran efter uppsagd lägenhet. Foto: fizkes/Shutterstock

Tips & råd

Veckans läsarfrågor kommer den här veckan att handla om att hyra i andra hand och vad som gäller vid uppsagt kontrakt. Vi berör ämnen som hur länge man ska betala hyra efter att kontraktet avslutas och om förstahandshyresgästen får säga upp sitt kontrakt utan att berätta det för andrahandshyresgästen.

Ofta betalas hyra i hela kalendermånader

Fråga: Jag flyttade in i ett kollektivboende i år. Den 17 oktober sa jag upp kontraktet. Hyran för oktober är redan betald, så nu undrar jag om det stämmer att jag ska betala så att hyran täcker fram till 17 november utifrån min uppsägningstid på en månad?

Svar: I regel gäller att man betalar hyra för hela kalendermånader, om inget annat anges i hyreskontraktet eller om man har kommit överens om någonting annat med hyresvärden.

Det innebär alltså att du i sådana fall skulle behöva betala hyra för hela november, trots att du flyttar ut den 17.

Förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen är bundna under avtalsperioden

Fråga: Får förstahandshyresgästen säga upp sitt kontrakt (med hyresvärden) utan att meddela andrahandshyresgästen? I mitt kontrakt står att jag har tre månaders uppsägningstid. Jag fick veta att min förstahandshyresgäst sagt upp kontraktet med hyresvärden någonstans mellan en till två månader efter att hon sagt upp det, vilket innebär att jag kommer att stå utan bostad innan uppsägningstiden är slut.

I det här fallet vill hon dessutom ha ut mig tidigare än avtalat för att hinna med sin besiktning av lägenheten och lämna nycklarna. Får hon säga upp kontraktet utan att meddela mig som bor här?

Svar: Som regel har förstahandshyresgästen inte rätt att säga upp andrahandskontraktet med andrahandshyresgästen i förtid. Förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen är bundna under hela avtalsperioden. Undantagsfall är om andrahandshyresgästen exempelvis har misskött sig, då förstahandshyresgästen kan säga upp avtalet i förtid.

Eftersom både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen är bundna under hela avtalsperioden får inte förstahandshyresgästen som grundregel säga upp kontraktet så att andrahandshyresgästen blir utan bostad innan avtalad uppsägningstid är över. 

Det kan innebära ett kontraktsbrott om förstahandshyresgästen agerar så att andrahandshyresgästen blir tvingad att flytta i förtid. 

Om ni exempelvis har avtalat att uppsägningstiden är tre månader men förstahandshyresgästen säger upp kontraktet så att du blir utan bostad efter två månader kan det alltså innebära ett kontraktsbrott.

Vid ett kontraktsbrott kan andrahandshyresgästen begära skadestånd.

Vi råder dig att kontakta en person med mer juridiska kunskaper för vidare hjälp om hur du ska gå till väga.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]