Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Varje vecka skickar ni läsare in kommentarer och frågor till oss på BoUpplysningen. Från och med idag kommer vi på redaktionen att välja ut ett par frågor som vi tycker varit särskilt intressanta från veckan som gått och publicera våra svar i en fredagsartikel. Här är tre intressanta frågor som vi fått under vecka 22.

Det går att köpa en lägenhet för att hyra ut den med samtycke från föreningen

Fråga: Kan jag köpa en bostadsrätt och hyra ut den i väntan på att jag behöver den?
Svar: Det är möjligt att köpa en bostadsrätt och hyra ut den i andra hand förutsatt att man fått tillstånd från bostadsrättsföreningen. Det vanligaste är dock att man får godkännande att hyra ut bostaden under en tidsbegränsad period, vanligtvis ett år i taget.
Att hyra ut en bostad under en längre period kan bli svårt. Det bästa är därför att fråga styrelsen i den aktuella bostadsrättsföreningen hur de ställer sig till andrahandsuthyrning under längre perioder.

Ett förstahandskontrakt kan bara överlåtas till närstående man bott med

Fråga: Kan man överlåta ett förstahandskontrakt till någon annan?
Svar: Ett förstahandskontrakt kan överlåtas till en närstående som den tidigare förstahandshyresgästen bott tillsammans med under en längre tid. Med längre tid menas cirka tre år. Som närstående räknas vanligtvis föräldrar, barn, syskon och sambos. I vissa fall kan även barnbarn eller personer som inte är släkt ses som närstående.
Inneboende räknas inte som närstående och en person som varit folkbokförd på adressen har inte per automatik rätt att överta bostaden. Däremot kan det användas som bevisning.

Tänk på! Oavsett vem man vill överlåta sitt förstahandskontrakt till måste man ha samtycke från hyresvärden.

En hyresvärd som tar ut en oskälig hyra kan bli återbetalningsskyldig

Fråga: Vad gör jag om jag anser att hyresvärden tar ut en för hög hyra?
Svar: Om du anser att hyresvärden tar ut en oskälig hyra kan du lämna in en ansökan till hyresnämnden där du ber om att få din hyra sänkt. Kommer hyresnämnden fram till att du betalat en oskälig hyra kan din hyresvärd bli återbetalningsskyldig till dig. Oavsett utfall har båda parter möjlighet att överklaga hyresnämndens beslut till Svea hovrätt.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]