läckande vattenlås under handfatVem ansvarar egentligen för kostnaderna när en skada uppstår i en bostad som hyrs ut? Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Den här veckan handlar läsarfrågorna om kostnadsansvar vid skador när en bostad hyrs ut i andra hand. I vilka fall är det hyresgästerna som ska betala för skadorna, och när är det uthyrarens ansvar? Vi tar också upp en fråga om besittningsskydd vid försäljning.

Vattenläcka i bostadsrätt som hyrs ut i andra hand

Fråga: Jag har hyrt ut min bostadsrätt i andra hand. Nu det har blivit vattenläckage från toastolen och bostadsrättsföreningen begär att jag omedelbart åtgärdar skadan. Innan jag hyrde ut var det inget läckage alls, och i avtalet finns bilder som bevis på lägenhetens skick då jag lämnade över till hyresgästerna. Vem ska stå för kostnaden på skadan, jag eller hyresgästerna?

Svar: Om det är hyresgästerna som har orsakat vattenläckaget på grund av vårdslöshet och du kan bevisa det, kan du begära skadestånd från hyresgästerna för att åtgärda skadan. I det fallet är det alltså hyresgästerna som ska betala kostnaden. Men det kan bli så att du först måste betala kostnaden själv, och sedan kräva ersättning av dina hyresgäster.

Om vattenläckaget inte beror på vårdslöshet är det du som behöver betala kostnaden. Ifall det är oklart om vattenläckaget beror på vårdslöshet eller något befintligt fel är det bostadsrättsföreningen eller ditt försäkringsbolag som kan göra den bedömningen.

Hyresgäst ansvarar inte för skador på grund av olyckshändelser

Fråga: Vi hyr ett hus med altan där ett altanfönster har gått sönder; en spricka har uppstått där en liten bit har trillat av. Ingen i familjen vet hur det har gått till. Kanske har någon kastat en sten, en gren flugit in i en storm eller liknande. Är vi skyldiga att betala detta eller hör det till värdens ansvar? 

Svar: Det låter som att skadan har uppkommit av en olyckshändelse. I så fall ska ni inte behöva betala för detta. Dock ska ni kontakta hyresvärden och berätta vad som har hänt, och det ska då framgå att det beror på en olyckshändelse.

Om det hade varit så att ni själva hade orsakat skadan, hade ni behövt stå för kostnaden. Men det gäller alltså inte om det rör sig om en olyckshändelse.

Besittningsskydd när uthyrd villa ska säljas

Fråga: Om man hyr ut två villor privat, som man själv äger till 100 procent, så har ju hyresgästen i den andra uthyrningen besittningsskydd enligt hyreslagen.
Om man vill sälja den andra villan, är detta då tillräckliga skäl för att besittningsskyddet inte ska gälla?

Svar: När hyreslagen gäller är det i regel bara när du själv vill flytta in i bostaden du hyr ut som besittningsskyddet inte gäller. Om du vill sälja villan är situationen lite annorlunda. Då behöver ditt intresse av att få tillbaka bostaden vägas mot hyresgästens intresse att bo kvar. Då är det hyresnämnden som får avgöra om besittningsskyddet gäller eller inte.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]