lägenhetshus mot solnedgångVid korttidskontrakt är det vanligt att avtala bort besittningsskyddet för hyresgästen. Men en sådan överenskommelse har i regel en tidsgräns. Foto: Av Johnny Habell/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I dag handlar veckans läsarfrågor om hur länge ett avtal om avstående om besittningsskydd gäller, och om ett arrende kan överlåtas till någon annan på grund av vanskötsel från jordägarens sida. Vi tar också upp en fråga om folkbokföring vid tillfällig flytt utomlands.

Avstående från besittningsskydd

Fråga: Jag hyr i första hand och har avsagt mig besittningsskyddet då det är fråga om ett korttidskontrakt. Om det skulle vara så att jag får hyra lägenheten i över fyra år, kommer jag då få besittningsskydd på lägenheten?

Svar: Har du avtalat bort besittningsskyddet har du inget besittningsskydd om hyresvärden skulle säga upp ditt kontrakt. Men oftast har överenskommelsen om avstående av besittningsskydd en viss giltighetstid, till exempel på fyra år. Efter det har er överenskommelse om avstående från besittningsskydd löpt ut, och då får du besittningsskydd enligt lagen, så länge hyresavtalet inte har sagts upp under överenskommelsens giltighetstid.

När det rör förstahandskontrakt måste hyresnämnden i regel godkänna överenskommelser om avstående av besittningsskydd. Om giltighetstiden ska vara längre än fyra år måste det motiveras särskilt i avtalet.

Arrende kan bara överlåtas vid vissa tillfällen

Fråga: Kan en arrendator överlämna rätten till en annan arrendator om marken är vanskött, på grund av att vatten står och läcker så att marken runt huset är sank?

Svar: Nej, att marken är vanskött ger dig inte rätt att överlämna arrenderätten till någon annan. I regel behöver du alltid ha jordägarens tillåtelse för att överlåta marken, utom vid vissa undantagsfall. Handlar det om ett bostadsarrende kan du läsa mer om när du får överlåta bostadsarrendet på domstol.se.

Däremot kan det vara möjligt att få sänkt avgift om marken försämras på grund av någon skada som du inte själv ansvarar för. Mitt råd är att kontakta jordägaren om detta. Uppstår några tvister kan du vända dig till Arrendenämnden.

Folkbokföring vid tillfälligt jobb utomlands

Fråga: Jag ska jobba utomlands i lite mindre än ett år och kommer att hyra ut min lägenhet i andra hand. Kan jag ändra min folkbokföringsadress till mitt föräldrahem under den tiden, fast jag inte bor där?

Svar: Nej, du måste vara folkbokförd på den adress där du bor. Du får alltså inte folkbokföra dig i föräldrahemmet om du inte bor där.

Om du ska bo utomlands i mindre än ett år och har för avsikt att flytta tillbaka till din lägenhet efter detta, behöver du inte ändra folkbokföringsadress. Om detta inte är fallet råder jag dig att fråga Skatteverket hur du ska vara folkbokförd.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]