ett par händer särar på klossar med pengasymbolEtt bodelningsavtal är giltigt från och med att det skrivs under av båda parterna. För att ändra något i avtalet senare behöver båda vara överens om det. Foto: ANDREI ASKIRKA/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Behöver bodelning mellan sambor registreras hos Skatteverket, och när är ett bodelningsavtal giltigt? Kan en delägare sälja eller testamentera bort sin andel utan de andra delägarnas samtycke, och är det värdet eller köpeskillingen som är lånegrundande? Det är frågorna vi tar upp i den här veckans läsarfrågor. 

Sambor behöver inte registrera bodelningen

Fråga: Behöver bodelningsavtal mellan sambor skickas till Skatteverket?

Svar: Nej, är ni sambor behöver bodelningsavtalet inte skickas till Skatteverket. Det är bara bodelningar under pågående äktenskap som måste registreras hos Skatteverket för att vara giltiga, och gifta makar kan registrera bodelning vid separation om de vill.

Bodelningsavtalet är giltigt när båda skrivit under

Fråga: I dag skrev jag och min sambo bodelningsavtal. Vi är överens om uppdelningen i nuläget, men detta kan givetvis komma att förändras. Om vi i praktiken separerar först om tre månader, är bodelningsavtalet giltigt eller kan det ifrågasättas senare?

Svar: Bodelningsavtalet är giltigt från och med att båda parter har skrivit under. Om ni däremot båda är överens om att ogiltigförklara avtalet senare kan ni göra detta, men inte om bara ena parten vill upphäva avtalet.

Du kan sälja eller testamentera din andel av samägande

Fråga: Om 3–4 parter samäger mark och en part väljer att testamentera bort sin del till en av parterna utan att rådgöra eller informera samtliga samägare, är detta möjligt? Kan man begära försäljning av sin del utan att ta hänsyn till de andras vilja? Inget samägandeavtal finns upprättat.

Svar: Ja, vad jag förstår fogar var och en av parterna över sin egen andel, och därför är fri att testamentera eller sälja sin andel. Övriga delägares samtycke behövs bara i beslut som berör hela marken enligt samägandelagen, som gäller så länge det inte finns något samägandeavtal som säger något annat.

Banken avgör om du får låna utifrån värdet eller köpeskillingen

Fråga: Jag kommer att få köpa mina föräldrars hus billigare än det värderade priset som ett förskott på mitt arv. Vilken summa är lånegrundande – köpeskillingen eller husets värde? 

Svar: Det är upp till bankerna själva om det är husets värde eller köpeskillingen som ska ligga till grund för lånet. Du kan alltså välja att ta lån hos en bank som ger dig det bästa erbjudandet. Om någon bank du har pratat med vill bevilja dig lån utifrån värderingen du har gjort av huset kan du alltså välja att ta lån hos den banken för att få amortera mindre.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]