tre personer sitter och pratar i ett gemensamt allrum i lägenhetOm du hyr ut flera rum i en bostadsrätt ska din första inneboende betala kostnadsbaserad hyra, medan den andra ska betala bruksvärdeshyra. Foto: goodluz/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Det är torsdag och dags för veckans läsarfrågor. Den här gången tar vi upp två längre frågor som handlar dels om hur hyror ska beräknas för flera inneboende, dels vad som gäller när en andrahandsgäst får besittningsskydd.

Hyrorna ska beräknas olika om du har flera inneboende

Fråga: Jag har läst att man inte får ta ut samma hyra av hyresgästerna om man hyr ut flera rum i en bostadsrätt. Den första ska betala kostnadsbaserad hyra medan den andra eller tredje enbart ska betala bruksvärdeshyra. Vad betyder det?

Svar: Det stämmer, om du hyr ut rum i din bostadsrätt ska hyran för den första och den andra hyresgästen beräknas på olika sätt. Den första hyresgästen ska betala en kostnadsbaserad hyra, enligt lagen om uthyrning för egen bostad. Det innebär att du ska räkna ut en skälig hyra utifrån den avgift du betalar till bostadsrättsföreningen, driftskostnader, din kapitalkostnad samt eventuellt påslag om rummet är möblerat.

För den andra hyresgästen får du inte göra på samma sätt, utan då ska du i stället sätta en hyra utifrån hyreslagens regler, det vill säga bruksvärdeshyra. Då räknar du i stället ut en skälig hyra enligt de riktlinjer som gäller för en hyresrätt. Hur vardera hyra ska räknas ut kan du se i våra kalkylatorer för att räkna ut skälig hyra för bostadsrätt respektive hyresrätt.

Besittningsskydd innebär förlängning av andrahandskontraktet

Fråga: Om man bott i andra hand och besittningsskyddet börjat gälla och förstahandshyresgästen inte vill ha tillbaka lägenheten, kan man bara bo kvar då eller måste man ändå ansöka om tillstånd att bo i lägenheten? Hur länge kan man bo kvar då man fått besittningsskydd?

Svar: Att få besittningsskydd som andrahandshyresgäst innebär att du har rätt att få ditt hyresavtal med förstahandshyresgästen förlängt, så länge inte hyresgästen vill flytta tillbaka. Besittningsskyddet är framför allt till för att inte förstahandshyresgästen ska kunna avhysa dig för att hyra ut till någon annan.

Du behöver alltså inte själv ansöka om tillstånd att bo kvar. Däremot gäller ditt besittningsskydd inte gentemot förstahandshyresvärden. Därför krävs det att förstahandshyresgästen har fortsatt tillåtelse från sin hyresvärd att hyra ut till dig i andra hand. Skulle förstahandshyresvärden neka detta kan du alltså inte bo kvar i lägenheten.

Det ni kan göra är att i så fall höra med hyresvärden om det är möjligt att du kan ta över förstahandskontraktet.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]