Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Återigen är vi tillbaka med veckans läsarfrågor. Denna vecka har vi valt att ta med fyra frågor som bland annat rör hemförsäkringen samt vad som gäller när en bostadsrätt med flera delägare ska hyras ut.

Du behöver inte oroa dig över din inneboendes betalningsanmärkning

Fråga: Behöver jag oroa mig över att min inneboende har en betalningsanmärkning?
Svar: Att din inneboende har en betalningsanmärkning är i regel inget du behöver oroa dig över. Det är inte så att du kan ta över dennes betalningsanmärkning.
Det du däremot bör vara uppmärksam på är att din inneboende klarar av att betala hyran. En betalningsanmärkning kan vara en indikation på att hyresgästen inte har full koll på sin ekonomi.

Hemförsäkringen gäller ibland för alla som är skrivna på adressen

Fråga: Gäller hemförsäkringen för vuxna barn som blir tvungen att flytta hem igen? Kan barnet flytta hem och nyttja föräldrarnas hemförsäkring eller måste barnet ha en egen hemförsäkring?
Svar: Det beror lite på vilken hemförsäkring det handlar om. Hos vissa försäkringsbolag gäller hemförsäkringen för alla inom hushållet som är skrivna på samma adress. Hos andra måste istället samtliga personer namnges i försäkringsavtalet. Vid sådana här funderingar är det alltid bäst att vända sig till försäkringsbolaget och fråga vad som gäller.

För uthyrning av bostadsrätt krävs samtliga delägare samtycke

Fråga: Jag bor i en bostadsrätt som jag äger till 10 procent, resterande 90 procent äger mina föräldrar. Nu skulle jag vilja hyra ut lägenheten i 6 – 12 månader. Finns det några regler att förhålla sig till i och med att jag inte äger hela bostaden?
Svar: Då både du och dina föräldrar har andelar i lägenheten krävs samtliga delägares samtycke. Dina föräldrar måste alltså godkänna att du hyr ut bostaden. Utöver det krävs även ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Bilar utgör inte samboegendom

Fråga: Räknas en bil som jag har köpt in som samboegendom?
Svar: Nej, en bil utgör inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen om du och din sambo separerar. Med samboegendom räknas endast boende och bohag.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]