husfasad med skatteverkets namn och loggaSkatteverket har särskilda regler för var du betalar skatt om du bor utomlands men jobbar eller är skriven i Sverige. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Vi får många frågor till Boupplysningen som handlar om folkbokföring. Därför kommer den här torsdagens läsarfrågor att handla om just detta. Vi tar upp om man kan vara skriven eller arbeta i Sverige när man bor utomlands, samt vilka konsekvenser det kan få att inte vara folkbokförd där man bor.

Det finns risker med att vara skriven i Sverige men bo utomlands

Fråga: Är det tillåtet för en person som bor i annat land att vara skriven hos några i Sverige? Gör inte personerna ett brott som låter personen vara inskriven hos dem?

Svar: Det är inte straffbart att vara folkbokförd i Sverige när man bor utomlands, även om man enligt folkbokföringslagen bör vara skriven där man bor. Dock kan det få vissa konsekvenser för hur personen ska betala skatt. Detta finns det mer att läsa om hos Skatteverket.

Jag kan inte heller se att personerna som den utlandsboende är skriven hos riskerar något straff. Däremot kan det få konsekvenser om personen kan tolkas som en inneboende som därmed bidrar till deras inkomst, till exempel om de ska söka bostadstillägg eller andra bidrag som baseras på deras inkomst. Det är därför inte rekommenderat att ha någon skriven på sin adress som inte bor där.

Inkomst grundad i Sverige ska skattas i Sverige

Fråga: Hur kan det fungera om en person bor i ett annat EU-land och jobbar i Sverige utan adress. Hur mycket skatt betalar man då?

Svar: Det finns särskilda regler om inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands. I regel gäller att du betalar skatt i Sverige för den inkomst som grundar sig på arbete i Sverige. I vilket land du ska betala vilken skatt beror också på om du anses vara begränsat eller obegränsat skatteskyldig.

Om du övernattar i Sverige regelbundet varje vecka är du troligen obegränsat skatteskyldig, och behöver därmed betala skatt i Sverige för all din inkomst. Om du inte alls vistas i Sverige eller har någon väsentlig anknytning dit är du begränsat skatteskyldig, och behöver bara betala svensk skatt för inkomsten som har sin grund i Sverige.

Mer om dessa skatteregler finns att läsa om hos Skatteverket. För att du inte ska behöva betala dubbel skatt kan det vara bra att prata med Skatteverket om vad som gäller i din situation.

Hyreskontrakt kan kräva folkbokföring på rätt adress

Fråga: Min far hyr en lägenhet som han inte är folkbokförd på. Kan han bli tvungen att flytta för att han inte är bokförd på adressen?

Svar: Det är inget krav att man måste vara folkbokförd på den adress där man hyr en bostad. Hyresvärden har alltså ingen rätt att säga upp din pappa enbart på grund av det. Det är dock möjligt att det hade kunnat vara grund för uppsägning om det står i hyreskontraktet att din pappa måste vara folkbokförd i bostaden.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]