matplats i köket i modern liten lägenhetVad finns det för andra lösningar om man blir nekad att hyra ut sin bostadsrätt? Foto: Cinematographer/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Den här veckans läsarfrågor tar upp två situationer kopplade till andrahandsuthyrning. Det handlar dels om ifall man kan köpa en lägenhet med syftet att hyra ut, dels om man kan skriva över en del av ägandeskapet för bostadsrätten om man blir nekad uthyrning.

Investera i lägenhet för att hyra ut

Fråga: Jag har en summa pengar som jag vill investera på något sätt, men vill inte flytta än. Har därför funderat på att köpa en lägenhet nu, hyra ut den och därefter möjligtvis flytta in senare. Kan jag göra så med tanke på att hyresnämnden kan neka mig om jag köper en lägenhet för att just hyra ut den?

Svar: Det är i första hand bostadsrättsföreningen som behöver godkänna dig som medlem och därefter att du hyr ut bostaden. Många bostadsrättsföreningar säger direkt nej om du vill köpa lägenheten utan att själv bo där, och som du säger lär inte hyresnämnden bevilja uthyrningen om du överklagar till dem.

Dock finns det säkert en del bostadsrättsföreningar som skulle tillåta det, men då är det viktigt att de vet om att du vill köpa lägenheten med syftet att hyra ut. Mitt råd är därför att kolla med föreningen i fråga tidigt i processen – innan du genomför köpet – om de skulle godkänna att du hyr ut bostadsrätten en tid.

Det finns även så kallade ägarlägenheter som är mer fristående än bostadsrätter. Kan du hitta en sådan att köpa är du mer fri att hyra ut den som du vill utan att behöva något godkännande.

Skriva över del av bostadsrätten på någon annan

Fråga: Jag bor utomlands och min förening har nekat mig andrahandsuthyrning då jag har utnyttjat maxtiden. Jag vill inte sälja lägenheten och har hittills löst situationen genom att skriva över fem procent av bostaden till syrran som har bott i och utnyttjat lägenheten. Nu ska hon flytta ut och jag funderar på att göra samma sak men till någon okänd person, men kräva ett skuldbrev av personen som säkerhet. Vad bör jag tänka på och vad kan gå snett?

Svar: Om personen som ska ta över en andel av bostadsrätten inte är en närstående till dig, finns det en risk att bostadsrättsföreningen kan neka personen medlemskap. En del föreningar kan nämligen vara mindre generösa när det gäller delägande av andra än närstående. Läs i föreningens stadgar om de säger något om detta.

Något som också är viktigt är att du kan lita på personen i fråga. Att sälja en andel av bostadsrätten till en okänd person medför av den anledningen betydligt större risker än om du känner personen. Det är bra om du kan ta reda på vem personen är, hur ekonomin ser ut och gärna referenser som kan intyga hur det fungerat i tidigare boenden.

Jag skulle råda dig att ta juridisk hjälp i att skriva skuldebrev, så att allt blir korrekt. Prata gärna också med en jurist om vidare risker med lösningen i fråga. Det jag har räknat upp ovan är det jag kan komma på, men ur juridiskt perspektiv finns det säkert fler saker du bör tänka på, till exempel kring vad som händer om du vill sälja eller flytta in i lägenheten längre fram.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]