möblerat vardagsrum i lägenhetDet finns en hel del regler att hålla reda på om du ska hyra ut ett rum eller hela lägenheten. Foto: elRoce/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

När du hyr ut i andra hand eller har en inneboende är det mycket att tänka på. Här tar vi upp några av de vanligaste frågorna vi får in på det temat.

Lagens uppsägningstid går före kontraktet

Fråga: I lagparagrafen där uppsägningstiden för bostadsrätt i andra hand står skriven är det tydligt att hyresgästen får säga upp bostaden på en månad. Men hur styrker man att en månads uppsägningstid går före de tre månader som är skrivna kontraktet?

Svar: Lagen i fråga specificerar att lagreglerna gäller före avtal, i jordabalken 12 kap 1 §, femte stycket. Enligt kommentarerna till stycket står att detta betyder att lagen är tvingande till hyresgästens fördel, och att parterna därför inte kan avtala om mindre förmånliga regler.

Olaglig uthyrning om du lånar ut en tom lägenhet

Fråga: Jag äger en bostadsrätt som min syster ska ta över om några månader. Nu har jag flyttat ihop med min kille i en annan lägenhet och bostadsrätten står tom. Om jag låter några kompisar sova i lägenheten en tid utan att ta betalt, räknas det som en olaglig andrahandsuthyrning?

Svar: Ja, om dina kompisar ska låna lägenheten utan att du själv bor där behöver du bostadsrättsföreningens tillstånd, oavsett om du tänker ta ut hyra eller inte. Om du ändå lånar ut den räknas det som olaglig andrahandsuthyrning.

Konsekvenser om man tar ut för mycket i hyra

Fråga: Jag tänkte hyra ut vardagsrummet i min hyresrätt till en inneboende. Lägenheten är 43 kvadratmeter och vardagsrummet är 20 kvadratmeter. Vad kan jag ta i hyra? Bryter jag mot någon lag om jag tar ut för mycket i hyra av en inneboende? Kan jag bli av med mitt hyreskontrakt? Om jag har dyra möbler som ingår, får jag göra påslag på mer än 15 procent då?

Svar: Jag rekommenderar att du läser vår sida om skälig hyra för att se hur du ska räkna ut hyran för din inneboende.

Ja, det är olagligt att ta ut för mycket i hyra, och du kan bli återbetalningsskyldig om du har tagit för mycket i hyra. I allra värsta fall kan du också bli av med lägenheten. De här reglerna skärptes när den nya lagen om andrahandsuthyrning trädde i kraft.

Gällande möbler finns egentligen inga klara regleringar för påslag, men historiskt sett har hyresnämnden i regel bara godkänt påslag upp till 15 procent för ärenden som kommit in till dem.

Hemförsäkring täcker inte inneboende

Fråga: Jag hyr ett källarrum hos en familj i en villa. Täcker deras hemförsäkring även mig om jag skulle råka ut för något? Eller måste jag skaffa en hemförsäkring?

Svar: Som inneboende omfattas du inte av dina hyresvärdars hemförsäkring, utan behöver en egen hemförsäkring för att försäkra dina saker. Familjens hemförsäkring gäller dem som delar samma hushåll, och enligt försäkringsbolagen delar inte inneboende samma hushåll som sin hyresvärd.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]