person lusläser kontrakt med förstoringsglasSe till att ha koll på vilken uppsägningstid som gäller i just ditt fall när du tecknar ett andrahandskontrakt. Foto: Bacho/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 19 februari, 2021

Uppsägning är kanske den process av uthyrningen som är snårigast när det gäller regler. Här förklarar vi vad som gäller i olika scenarion.

Tre eller en månads uppsägningstid?

Fråga: I mitt andrahandskontrakt står tre månaders uppsägningstid för båda parter. Men när jag läser här verkar hyresgästen bara har en månad, oavsett vad som står. Hos Hyresgästföreningen står dock tre månader. Vad gäller egentligen?

Svar: Uppsägningstiden för hyresgäster beror på vilken typ av bostad det gäller, eftersom de går under olika lagar. Hyresgästföreningen riktar sig framför allt till hyresgäster som hyr ut sina hyresrätter i andra hand, och i det fallet gäller tre månader enligt hyreslagen.

Handlar det om en privatägd bostad, såsom en villa eller bostadsrätt, gäller i stället lagen om uthyrning av egen bostad. Där står att hyresgästen har rätt till en månads uppsägningstid. Den lagen är tvingande till hyresgästens fördel, vilket betyder att hyresgästen får använda lagens uppsägningstid i stället om den är bättre för hen än det som står i kontraktet.

Uppsägningstid gäller från nästa månadsskifte

Fråga: Jag ska börja studera den 14 januari och sa upp mitt inneboendekontrakt den 14 december, med en månads uppsägningstid. Nu säger min hyresvärd att jag måste betala för hela januari ut. Vad är det som gäller?

Svar: Din hyresvärd har rätt. När du säger upp ett kontrakt gäller uppsägningstiden från nästa månadsskifte, det vill säga från 1 januari i ditt fall. Därför behöver du betala hyra för hela januari.

Hyresvärden hyr ut bostad under uppsägningstiden

Fråga: Jag hyr en bostadsrätt i andra hand som jag sa upp i oktober. Vi hade kontrakt på tre månaders uppsägningstid. Nu har hyresvärden hyrt ut lägenheten till någon annan den tredje månaden, men vill ändå ha betalt från mig. Hyresvärden tar alltså dubbel hyra för lägenheten, från mig och den nya hyresgästen. Vad säger lagen där?

Svar: Tyvärr finns det inget i lagen som hindrar hyresvärden från att göra så. Du har rätt att utnyttja lägenheten under hela din uppsägningstid. Men gör du inte anspråk på den rätten och flyttat ut kan hyresvärden hyra ut till någon annan.

Du är fortfarande skyldig att betala hyra under hela uppsägningstiden, även om någon annan flyttat in. För att slippa betala hyra vid ny uthyrning skulle du och hyresvärden behövt komma överens om det vid uppsägningen.

Ett sätt att slippa hyran är att åberopa lagen om uthyrning av egen bostad. Den ger nämligen rätt till en månads uppsägningstid för hyresgästen och gäller före kontraktet.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]