Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Vecka 40 går mot sitt slut och i denna veckas läsarfrågor svarar vi på frågan om man kan ta med sig sitt bredbandsabonnemang när man flyttar. Vi berättar även vilka skyldigheter gifta par har gentemot varandra då den ena maken inte kan stå på egna ben.

Vart du flyttar avgör om du kan ta med ditt bredbandsabonnemang eller inte

Fråga: Kan jag ta med mig mitt telefon- och bredbandsabonnemang när jag flyttar?
Svar: Om du kan ta med dig ditt telefon- och bredbandsabonnemang beror på vart du flyttar och vilken leverantör du använder dig av i dagsläget. Vissa abonnemang är möjliga att ta med sig medan andra måste du säga upp. Ta kontakt med din operatör för att se vad som är möjligt att göra i din situation.
Tänk även på att vara ute i god tid. Många abonnemang har både bindningstid och uppsägningstid som du inte vill betala för om du ändå inte kan använda tjänsterna.

Gifta par ska kompensera varandra med underhållsstöd vid behov

Fråga: Jag och min man ska testa på att vara särbos men fortfarande gifta. Jag arbetar endast deltid och kommer därmed få svårt att klara mig själv. Har min man någon skyldighet att hjälpa mig rent ekonomiskt trots att vi inte bor ihop?
Svar: Ja, din man har en skyldighet att hjälpa dig ekonomiskt även om ni inte bor ihop. I de fall där den ena maken inte kan stå på egna ben ska den maken med större inkomst kompensera den andre genom underhållsbidrag. Detta framgår i Ärvdabalken och gäller oavsett om ett gift par bor ihop eller är särbos.

Bundna bolån övergår vanligtvis till rörlig ränta när de löpt ut

Fråga: Jag har bunden ränta på mitt bolån just nu. Vad händer när bindningstiden löpt ut?
Svar: Vad som händer när din bindningstid löpt ut beror på vilken bank du har. Det vanligaste som händer är att det per automatik övergår till en rörlig ränta på tre månader. Hos en del banker kan det dock vara så att bolånet förlängs med en lika lång bindningstid som du haft tidigare.
Du bör alltid kontakta din bank innan bindningstiden löper ut så du själv kan ta ett aktivt beslut.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]