En bild på en man som bygger ett staket

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Oavsett om du bor i din bostadsrätt eller om du hyr ut den är det en hel del lagar och regler du måste ha koll på. Denna vecka svarar vi bland annat på frågan om du har rätt att bygga staket runt ditt radhus och om du har rätt att påbörja en försäljningsprocess samtidigt som du har en andrahandshyresgäst boende i bostaden.

Du får bygga staket om marken är upplåten med bostadsrätten

Fråga: Jag vill bygga ett staket utmed mitt radhus där marken är upplåten med bostadsrätten. Det är för att skydda mitt barn från vägarna. Har jag rätt att göra det?
Svar: Om marken är upplåten med bostadsrätten har du rätt att sätta upp ett staket. Olika kommuner kan dock ha olika regler gällande utformning, genomsiktlighet och hur nära tomtgränsen staketet får stå för att det ska finnas plats för underhåll. Bostadsrättsföreningens styrelse kan även ge riktlinjer och kräva ändring om staketet på något sätt stör grannarna, exempelvis om det skymmer utsikten eller ger skugga.

Du kan få ersättning om din andrahandshyresgäst tar sönder ditt bohag

Fråga: Jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand men hyresgästen ska snart flytta. När jag varit och besiktigat lägenheten har jag hittat ett brännhål i soffan som inte var där vid uthyrningens start. I vårt avtal står det hyresgästen blir ersättningsskyldig för skador som inte kan påvisas vara normal förslitning. Hyresgästen hävdar dock att brännhålet var där tidigare. Vad gäller i denna situationen?
Svar: Enligt ert avtal är din hyresgäst ersättningsskyldig för skadan och du har rätt att få ersättning för den. Det som kan bli besvärligt är om din hyresgäst vägrar betala ersättning. Det blir då en bevisfråga och ord står mot ord. Det är lätt att vara efterklok, men det är av den här anledningen som det alltid en bra idé att göra en inventering och fotografera tillsammans med sin hyresgäst innan uthyrning.

Du får inte påbörja en försäljningsprocess om inte din andrahandshyresgäst tillåter det

Fråga: Kan jag påbörja en försäljningsprocess och fotografera och hålla visningar i min bostadsrätt innan andrahandskontraktet löpt ut?
Svar: Du kan påbörja processen förutsatt att andrahandshyresgästen tillåter detta. Hyresgästen har ingen skyldighet att lämna tillträde för visning eller fotografering när bostaden ska säljas. Hyresgästen hade dock behövt lämna tillträde för visning om du skulle hyrt ut bostaden på nytt. Det bästa är om du kontaktar din hyresgäst och försöker komma överens om en lösning som passar er båda.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]