en svärm myror kryper längs med dörrkarm i lägenhetOm du får in myror eller annan ohyra i lägenheten kan du ha rätt till sänkt hyra för den period som du har haft problemet. Foto: Cherkas/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Vad gör jag om jag får problem med ohyra i lägenheten och hyresvärden inte agerar? Och hur påverkas inneboende av den skärpta lagen om andrahandsuthyrning? Dessa frågor reder vi ut i den här veckans läsarfrågor.

Du kan få sänkt hyra på grund av ohyra i lägenheten

Fråga: Jag och flera grannar har myror i lägenheten, och trots sanering kvarstår problemet. Vart kan jag vända mig för att få hjälp om hyresvärden ignorerar? Kan jag kräva sänkt hyra på grund av ohyra?

Svar: Får du ohyra i lägenheten ska du kontakta hyresvärden direkt när problemet uppstår, och hyresvärden ska stå för saneringskostnaderna. Om hyresvärden inte gör något åt problemet, kan du kontakta ditt kommunala miljökontor för att få hjälp.
 
Du ska ha rätt till sänkt hyra för den period som du haft ohyra, så länge problemet inte beror på att du inte har skött lägenheten ordentligt. För just myror i större omfattning kan du få mellan 0 och 10 procent lägre hyra. Vill du ha hjälp med exakt hur stor sänkning som är rimlig kan du rådfråga Hyresgästföreningen eller en jurist.
 
Ett sätt att göra avdrag på hyran är att deponera din hyra hos Länsstyrelsen. Det innebär att du betalar en del av hyran till Länsstyrelsen, som du sedan får tillbaka om du vinner mot hyresvärden i ett rättsärende eller om hyresvärden inte har vänt sig till domstol. Mer om detta kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida.

Nya hyresregler påverkar inte inneboende i lika hög grad

Fråga: Jag bor som inneboende. Med de nya lagarna, kan en granne ringa och direkt få mig vräkt? Hur ser det ut för oss som vill känna oss trygga och inte hyr ut olovligen?
 
Svar: Den nya lagen om andrahandsuthyrning innebär hårdare regler mot att hyra ut utan tillstånd. Men det gäller när en hel bostad hyrs ut i andra hand, utan att uthyraren själv bor där. Är du inneboende behövs inget tillstånd från hyresvärden. Så länge din uthyrare också bor i lägenheten och hyran bara gäller de delar av bostaden du använder, kan du alltså inte bli vräkt på grund av den nya lagen.
 
Däremot kan jag tänka mig att hyresvärden vill försäkra sig om att du verkligen bor där som inneboende, och inte hyr lägenheten i andra hand utan tillstånd. Ifall du skulle bo i lägenheten ensam skulle detta räknas som att hyra utan tillstånd, och därmed gå in under den nya lagen.
Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]