slitet hus med byggställningar runt omkringOm bostadsvärdet har ökat efter ombyggnationer kan du få göra en tidigare omvärdering av huset, och kan även få amortera mindre per år. Foto: Chuck Wagner/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Veckans läsarfrågor handlar i dag om när man får göra en omvärdering av huset för att sänka sina amorteringskrav. Vi tar också upp hur bostadsbidraget påverkas av att någon annan står skriven på din lägenhet, och vad som gäller om du ska resa bort och lämna din inneboende ensam i lägenheten. 

Ombyggnationens omfattning avgör om du får omvärdera huset

Fråga: Vi värderade huset aug 2016 och har därefter gjort vissa ombyggnationer. Med en omvärdering kommer vi högst troligt att med marginal komma under 70 % belåningsgrad (även sett till andra försäljningar i området). Banken säger att det inte är tillräckligt för att minska amorteringen, och hänvisar till 5-årsgränsen. Vad säger ni?

Svar: Omvärdering får i regel bara göras vart femte år. Undantaget är ifall ni har gjort om- och tillbyggnader som avsevärt påverkar bostadens värde. Om det ökade värdet gör att er belåningsgrad minskar till under 70 procent bör ni få amortera en mindre procentandel per år än ni gjorde tidigare.

Om de ombyggnationer som ni har gjort är tillräckligt omfattande för att ni ska få värdera om huset är upp till banken att avgöra. Det ni kan göra är att tydligt visa för banken vilka förändringar ni har gjort och hur det har påverkat värdet på bostaden. Vill ni ha ett extra bra underlag kan det vara en god idé att låta en mäklare göra omvärderingen.

Bostadsbidraget påverkas om någon annan står på din adress

Fråga: Har inte jag rätt till bostadsbidrag ifall en person har min adress som c/o adress?

Svar: Du kan fortfarande ha rätt till bostadsbidrag. Men att en annan person bor hos dig påverkar hur Försäkringskassan bedömer din boendekostnad, och därmed även hur mycket du kan få i bostadsbidrag.

Meddela hyresvärden om din inneboende ska vara ensam i lägenheten en tid

Fråga: Jag bor i hyresrätt och tänker skaffa inneboende. Jag frågade hyresvärden och de sa att jag inte behöver tillstånd. Men vad händer om jag åker utomlands? Hur länge kan jag vara borta?

Svar: En hyresgäst räknas som inneboende om personen inte använder lägenheten självständigt, utan att du också bor där. Det finns dock inga exakta regler för hur länge du kan vara borta från lägenheten för att fortfarande få ha inneboende utan tillstånd.

Det jag skulle rekommendera är att förklara även denna situation för din hyresvärd, att du kommer att åka bort. Om hyresvärden vet om att du kommer att vara borta finns inte risken att de tolkar det som att du själv bor någon annanstans än i lägenheten. Skulle hyresvärden anse att du behöver tillstånd för att hyra ut lägenheten under tiden som du är utomlands kan ni då också ordna saken lättare.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]