eftermiddagssol över jordbruksåker med hus och ladugård i bakgrundenEtt jordbruksarrende där det ingår ett bostadshus ska i regel arrenderas ut fem år i taget. Foto: Ruud Morijn Photographer/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Hur länge måste ett arrendekontrakt gälla? Ansöker man om bostadsbidrag före eller efter inflytt? Och måste företag som hyr i andra hand ha en ansvarsförsäkring? Det är de frågor från våra läsare som vi tittar närmare på den här veckan.

Arrendekontrakt ska gälla i minst fem år

Fråga: Vi har ett arrendekontrakt som avser jordbruk och där det ingår en bostad. Upplåtelsen gäller i fem år och med en uppsägning ett år. Arrendatorn vill nu arrendera ett år i taget. Kan man arrendera ut på ett år, eller är det minst fem år som gäller?

Svar: Det är minst fem års arrendetid som gäller för jordbruksarrende där ett bostadshus ingår. Det finns enstaka fall då Arrendenämnden kan lämna dispens för kortare arrendetid, men det är i så fall upp till nämnden att bedöma.

Ansök om bostadsbidrag efter inflytt

Fråga: Jag flyttar till min första egna lägenhet den 1 april. När är det dags att ansöka om bostadsbidrag: innan jag flyttar dit eller när jag redan bor där?

Svar: Du behöver i regel vara folkbokförd på adressen som du anger i din ansökan. Du ska också skicka in specifikation på den hyra eller månadsavgift som du betalar för bostaden. Därför kan du skicka din ansökan om bostadsbidrag när du har flyttat in i lägenheten.

Företag bör teckna ansvarsförsäkring vid andrahandsuthyrning

Fråga: Om ett företag hyr en bostad i andra hand, måste företaget ha en ansvarsförsäkring som inkluderar den hyrda bostaden? 

Svar: Det finns ingen regel för att företaget måste detta, men företaget bör absolut teckna en ansvarsförsäkring som inkluderar den hyrda bostaden. Ansvarsförsäkringen skyddar andrahandsbostaden mot eventuella skador som företaget orsakar, på samma sätt som en privat andrahandshyresgäst bör ha en hemförsäkring för bostaden.

Medlemsförteckningen ska vara tillgänglig enligt bostadsrättslagen

Fråga: Vilken lag ska man hänvisa till om styrelsen inte vill lämna ut namnuppgifter om bostadsrättsinnehavaren från medlemsregistret?

Svar: 9§ i bostadsrättslagen tar upp att medlemsförteckningen ska vara tillgänglig för den som vill ta del av den.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]