man med anteckningsblock inspekterar en husgrundSom köpare kan du köpa in dig på säljarens besiktning. Var bara noga med att besiktningen görs ordentligt och att du får den information du behöver. Foto: Valmedia/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 19 februari, 2021

I dag handlar frågorna om sådant som blir aktuellt inför ett bostadsköp. Besiktning, pantsättning och vad som ingår i köpet är alla viktiga frågor som köpare kommer i kontakt med.

Att köpa in sig på säljarens besiktning

Fråga: I er text om husbesiktning skriver ni att köparen kan köpa in sig på säljarens besiktning och stå som en av avtalets parter. Betyder det att jag som köpare har samma rättigheter som om jag hade beställt (betalat för) en egen besiktning? Eller är det någon viktigt skillnad?

Svar: Köper du in dig på säljarens besiktning har du möjlighet att klaga på besiktningen om du i efterhand skulle hitta något fel. Det kan du inte om bara säljaren står med på avtalet. Du kan (och bör) också begära en egen förklaring och genomgång från besiktningsmannen.

Så det ska inte vara någon väsentlig skillnad från att beställa en egen besiktning. Dock skulle jag rekommendera att du kollar upp besiktningsföretaget så att de verkar vara att lita på, och så att besiktningen går rätt till. Besiktningar vid bostadsköp ska alltid vara opartiska, men har du inte valt besiktningsbolaget själv bör du försäkra att den faktiskt är det.

Lägenheter har inga pantbrev

Fråga: Hur fungerar det med pantbrev när man lånar till en lägenhet? Är det på samma sätt som med enskild fastighet och följer i så fall pantbreven med lägenheten?

Svar: Det finns inga pantbrev för lägenhet. Då ska du i stället meddela bostadsrättsföreningen så att de kan registrera lånet i lägenhetsförteckningen. Vi har skrivit om det i vår text om pantsättning.

Objektsbeskrivningen avgör vad som ingår i köpet

Fråga: Jag har nyligen köpt en bostadsrätt. I objektsbeskrivningen som är en del av kontraktet står att garderober finns i sovrummet. Nu innan vi ska flytta in säger förra ägaren och mäklaren att garderoberna inte ingår i köpet. De påstår att eftersom de inte är fastmonterade i väggen anses de som lös egendom och ingår inte. Vem har rätt i detta fall?

Svar: Står garderoberna med i objektsbeskrivningen ska de mycket riktigt ingå i köpet, även om de i vanliga fall skulle räknas som lös egendom om de inte är fastmonterade. Det är vad jag kan utläsa från liknande fall som tagits upp i rätten.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]