två händer skär miniatyrhus i mitten med kniv på skärbrädaEn bodelning kan bli aktuell vid till exempel skilsmässa, separation eller dödsfall. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Vi på Boupplysningen får många frågor om bodelning och överlåtelse av bostäder. Därför lägger vi fokus på detta i den här veckans läsarfrågor.

Formkrav när en bostad överlåts som gåva

Fråga: De punkter som måste finnas med på ett bostadsköpekontrakt, gäller de även om bostadsrätten överlåts som gåva? Hur fungerar det om 50 procent av en bostadsrätt ges bort – vad ska då göras för att gåvan ska betraktas som genomförd? Ska detta exempelvis ha varit med i deklarationen?

Svar: Ja, om en bostadsrätt överlåts som gåva gäller samma formkrav som vid en vanlig försäljning. Det måste tydligt framgå att det handlar om en gåva, och alltså att det inte finns något pris. Vanligtvis görs sådana överlåtelser genom att upprätta ett gåvobrev. Det ska också framgå hur stor del av bostadsrätten som ges bort. Gäller det 50 procent av bostadsrätten ska det alltså stå i kontraktet eller gåvobrevet.

Gåvan behöver inte tas upp i deklarationen om det gäller hela bostadsrätten och inga pengar är inblandade. Om det däremot är en del av bostadsrätten som ges bort och mottagaren tar över en del av lånet, räknas det inte som en gåva helt och hållet och behöver därför tas upp i deklarationen.

Sambor ärver inte varandra, men kan få ta över bostad

Fråga: En arbetslös man är sambo med en kvinna i bostadsrätten hon äger. Om kvinnan avlider, räknas han då som ägare till bostadsrätten? Om inte, vad gäller om kvinnans barn kräver att han ska flytta? Inga samboavtal är skrivna, gäller sambolagen ändå?

Svar: Om bara kvinnan ägde bostaden och inget samboavtal finns, gäller mycket riktigt sambolagen. Sambon ärver då inte bostadsrätten, utan det är barn och andra släktingar som ärver bostaden. Det finns alltså mycket riktigt en risk att mannen inte får bo kvar i lägenheten.

Dock finns en regel som säger att sambon kan ta över bostadsrätten, om det finns särskilda skäl till det och sambon har större behov av bostaden. För att avgöra om det här gäller rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist inom arvs- och familjerätt.

Kan medsökande få bo kvar efter skilsmässa?

Fråga: Min fru och jag har fått en hyresrätt och jag står som medsökande. Vi ska försöka göra så att båda skriver på hyreskontraktet. Om vi skulle skiljas, kan jag per automatik bli den som bor kvar? Trots inkomstbortfall och att jag bara är medsökande?

Svar: Om ni skiljer er är det den som har störst behov av hyresrätten som får bo kvar. Där spelar det till exempel in om någon av er har svårare att få ny bostad än den andra. Det gäller oavsett om båda står på kontraktet eller inte, men processen lär bli betydligt enklare om ni båda står på kontraktet. Det ska inte heller spela någon roll att du står som medsökande när ni söker lägenhet.

Dock kommer hyresvärden troligtvis att kontrollera att du har ekonomiska förutsättningar att kunna betala hyran på egen hand. Om du inte har det finns en risk att du inte får behålla hyresrätten.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]