eld och rök från ett fönster i högt lägenhetshusOm din lägenhet blir totalförstörd i brand har inte hyresvärden någon skyldighet att hjälpa dig med ersättningsbostad. Har du hemförsäkring kan du dock få hjälp därifrån. Foto: sashk0/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

En femtedel av de hyresgäster som saknar jobb har inte tecknat någon hemförsäkring. Det kan bli förödande om något väl skulle inträffa, då du står utan hjälp eller rätt till ersättning om du inte försäkrat ditt hem, skriver Hem & Hyra.

Hela 97 procent av dem som bor i hyresrätter i Sverige har en hemförsäkring, vilket är mycket höga siffror. Däremot är siffrorna inte riktigt lika bra när det kommer till gruppen arbetslösa. Där är det bara 83 procent, drygt en femtedel, som har en hemförsäkring. I och med att hyresrätt är en mycket vanlig bostadsform för personer med låg inkomst kan det handla om mellan 50 000 och 100 000 personer totalt sett.

Det är vanligare att yngre hyresgäster upp till 29 år saknar hemförsäkring, jämfört med äldre åldersgrupper. Det är också vanligare att välja bort hemförsäkringen på orter med ett invånarantal på mindre än 20 000.

Hemförsäkringen är en kostnad att prioritera

Det är lätt att förstå varför många arbetslösa väljer att inte teckna hemförsäkring, menar förbundsjuristen Johan Candler på Hyresgästföreningen. Man behöver prioritera mellan olika utgifter, och då kan hemförsäkringen kanske tyckas rimlig att sortera bort.

– Men lever man på marginalen är det ännu viktigare att ha skydd om det händer något du inte räknat med och blir tvungen att betala, säger Johan Candler.

Skyddar vid allt från vattenskador till brand

En hemförsäkring skyddar en mot oförutsedda kostnader när olyckan är framme. Det kan till exempel gälla mindre olyckor som vattenskada eller om något går sönder och hyresgästen blir skyldig att betala skadestånd.

Men framför allt vid brand är det ytterst viktigt att ha en hemförsäkring. Då kan du få hjälp med tillfälligt boende till situationen har ordnat upp sig. Din hyresvärd har ingen skyldighet att hjälpa dig om din lägenhet blir så skadad att du är tvungen att flytta, så utan säkerhet står du ensam.

Rättsskyddet kan ge dig ersättning vid hyrestvister

Även rättsskyddsförsäkring är en värdefull del av hemförsäkringen. Skulle du hamna i tvist med hyresvärden kan du då få ersättning för en del av rättegångskostnaderna du lägger ut.

– Ifall hyresnämndens beslut om till exempel överlåtelse av hyresavtalet har överklagats till hovrätten eller om du har ett ärende i tingsrätten blir du normalt skyldig att betala motpartens rättegångskostnader om du förlorar, säger Johan Candler.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]