Riksbankens planer på nollränta under de närmaste tre åren och coronapandemin kan ha lett till stigande villapriser. Foto: 40757/Shutterstock.com

Skatter

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Villaägarna har dragit den största vinstlotten när det gäller priserna på bostäder under rådande tider. Riksbankens beslut om nollränta tillsammans med coronakrisen har lett till stigande bostadspriser på framför allt villor, skriver SvD Näringsliv.

Nu kan bolånetagarna i Sverige andas ut. I dagarna upprepade Riksbanken sitt budskap om att räntan kommer att ligga kvar på dagens noll procent och att det inte kommer att ske någon räntehöjning inom de närmaste tre åren.

Nollräntan kan bidra till stigande bostadspriser

Nordeas senioranalytiker, Susanne Spector, tror att Riksbankens besked om nollränta kommer att ge stöd åt bostadspriserna som efter ett kortlivat fall under våren har återhämtat sig väldigt bra.

Susanne Spector tror att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga.

Tidigare i år trodde Nordea att bostadspriserna skulle falla med upp till fem procent, men nu har man alltså ändrat uppfattning. I stället tror bankernas makrobedömare att priserna kommer öka med sex procent.

Rörlig boränta på 1,5 procent

En stor anledning till att man tror på en prisökning är Riksbankens plan att behålla nollränta. Det betyder att bolån med rörlig ränta kommer fortsätta att ligga runt dagens nivåer på 1,5 procent de närmast kommande åren.

Enligt Konjunkturinstitutet är det en betydligt lägre ränta än hushållens ränteförväntningar. De flesta tror att räntan kommer ligga på 2,7 procent om två år och på 3,2 procent om fem år.

Enligt Susanne Spector kan bostadspriserna få sig en skjuts uppåt om hushållen ändrar sina förväntningar på boräntan och räknar med en ränta på 1,5 procent.

Danske Bank tror också på stigande bopriser

Även Danske Banks chefsekonom, Michael Grahn, tror att de fortsatt låga räntorna kommer att leda till att priserna på bostäder ökar under de närmaste åren. Michael Grahn tror att bostadspriserna kan stiga med 3 till 4 procent i snitt per år.

Michael Grahn tror att det kommer bli svårt för Riksbanken att höja räntan på grund av den låga inflationen även längre fram i tiden efter bankens prognoshorisont på tre år. Även SEB:s chefsstrateg, Johan Javeus, tror att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga under närmaste åren.

Enligt Johan Javeus finns det många faktorer som tyder på att räntorna kommer vara mycket låga under en väldigt lång tid, som exempelvis den låga inflationen.

Pandemin kan leda till att fler väljer bostad utanför storstäderna

Vidare har Johan Javeus även en annan spaning när det gäller prisutvecklingen på lägenheter och villor.

Lägenhetspriserna har under en längre tid stigit mycket mer än huspriserna, men under de senaste åren har det varit tvärtom. Framför allt förstärktes trenden under coronakrisen, då villapriserna steg med nästan sju procent jämfört med lägenhetspriserna som i princip stått helt stilla.

Enligt Johan Javeus kan den uppåtgående trenden med stigande villapriser hålla i sig om fler företag låter sina anställda fortsätta arbeta hemifrån även efter krisen. Om du inte behöver pendla till kontoret minskar nyttan med att bo centralt och då kan efterfrågan på hus öka medan efterfrågan på lägenheter minskar.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]