Bostadsförening vs bostadsrättsförening

Skillnaden mellan en bostadsförening och en bostadsrättsförening

Bostadsföreningar kallas de föregångare till dagens bostadsrättsföreningar. Denna boendeform fanns innan Bostadsrättslagen uppkom. Idag är bostadsrättsföreningar den vanligaste boendeformen. Bostadsrättsföreningar har den egna Bostadsrättslagen, medan bostadsföreningar styrs av Lagen om ekonomiska föreningar. Dessutom förlitas många frågor i bostadsföreningar på föreningens stadgar.

Annorlunda regler för att köpa/sälja

När du köper en bostadsrätt finns det ingen begränsad tid på hur lång tid du får bo där. Om du däremot ska köpa en lägenhet i en bostadsförening bör du läsa stadgarna för att försäkra dig om upplåtelsetiden. I vissa bostadsföreningar är denna tid begränsad. Du kommer alltså inte få bo där tills du väljer att flytta ut, utan föreningen har redan en reglerad tid som du får bo där. Det finns därför en risk att bostaden räknas som en hyresrätt.

Tänk på! Att både köpa och sälja lägenhet i bostadsförening anses av många vara både svårare och mer obekvämt än lägenheter i bostadsrättsföreningar. Det rekommenderas att du anlitar en mäklare för att köpa och sälja denna typen bostäder.

Förutom köpen av lägenheter i de olika typerna av föreningarna, kan även sälj påverkas. Det kan bli svårare att sälja en lägenhet i en bostadsförening. Anledningen är att det är mer obekvämt att både köpa och sälja lägenheten, samt finns en större uppsättning regler för styrandet av föreningen. Detta ses som komplicerat av många, och fler väljer därför att köpa lägenheter i bostadsrättsföreningar än lägenheter i bostadsföreningar.

Olika beslutande organ hos föreningarna

När det kommer till olika beslutsfattanden och regleringar skiljer sig de olika typerna av föreningar åt.

  • Beslut om årsavgift: I en bostadsrättsförening tar styrelsen beslutet medan bostadsföreningar överlåter ordet till årsstämman.
  • Avgifter: I en bostadsrättsförening kan enbart lagstadgade avgifter tas ut medan stadgarna reglerar vad som gäller i bostadsföreningar.
  • Val av ordförande i förening: I en bostadsrättsförening bestämmer medlemmarna ordförande medan bostadsföreningar ofta har detta reglerat i stadgarna.
  • Rösträtt på stämman: I en bostadsrättsförening har varje medlem en röst medan bostadsföreningar rösträtt regleras i stadgarna. Ibland gäller den andel man har i bostaden, för andel röster.
  • Tvister vid medlemsansökan: I en bostadsrättsförening prövas detta av Hyresnämnden medan stämman bestämmer i bostadsföreningar.

Krav på ekonomisk plan är avvikande

Bostadsföreningar saknar kravet på en registrerad ekonomisk plan, vilket alla bostadsrättsföreningar måste ha. Hos en bostadsrättsförening ingår insatsernas storlek i den ekonomiska planen. Detta regleras i stadgarna hos en bostadsförening. Trots att de inte har något krav på sig, brukar däremot bostadsföreningarna ha en ekonomisk plan vid sidan av stadgarna. Denna fungerar som en bra vägledning.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

4 Relaterade frågor & svar

Lena skriver:

Ni skriver i artikeln ovan att det kan bli svårare att sälja en lägenhet i en bostadsförening jämfört med en bostadsrättsförening. Har ni någon statistik eller liknande som styrker detta påstående.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Lena,

Det är en slutsats utifrån att det i regel är svårare att få bolån beviljat för en lägenhet i en bostadsförening än i en bostadsrättsförening. Det gör efterfrågan mindre, och försvårar därmed försäljningen. Tyvärr har vi ingen statistik på detta, men det är en slutsats som nämns även hos andra aktörer, bland annat hos vår partner Consector.

Dessutom omfattas inte bostadsföreningar av bostadsrättslagen, utan regleras av sina egna stadgarna. Detta kan göra att många tvekar till att köpa en sådan lägenhet, och föredrar föreningar där reglerna är mer lagstadgade.

Emma skriver:

Det uppstod nyligen en konflikt mellan två lägenhetsinnehavare i vår bostadsförening. Det har framgått att de under en längre tid varit oense om när det man ska sluta spela musik på kvällen och detta ledde till slut till att den ena lägenhetsinnehavaren tog till handgemäng mot den andra samt uttryckte skriftliga hot om att göra det igen. Den våldsutövande påstår att det skedde efter många verbala hot och trakasserier under lång tid och att ”bägaren rann över”. Hen har efteråt uttryckt ånger mot att det gick så långt och bett om ursäkt. Detta har inte godtagit av den andre som gått vidare med polisanmälan och kräver att den våldsutövande lägenhetsinnehavarens lägenhet förverkas. De båda sitter med i styrelsen. Hur ska vi som styrelse agera? Det finns ingen reglering i våra stadgar som täcker denna typ av incident.

Daniel skriver:

Hej Emma,

Till att börja med låter det som en besvärlig situation för samtliga inblandade. Jag har tyvärr svårt att ge dig något bra svar då det inte finns något lagrum som reglerar förverkande av andelen i en bostadsförening, sådana förverkandegrunder måste tas in i stadgarna för att vara gällande. Finns det inte någon förverkandegrund som reglerar situationen i stadgarna har jag svårt att se att det är möjligt för er att förverka, men det är jag inte 100 % säker på. Du får gärna återkomma om du får ett mer konkret svar någon annanstans, det vore intressant att veta.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen