Mögel i hus

Tips & råd

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Varför behöver du känna till vad mögel är?
För att det kan vara hälsofarligt, och dessutom kan det förstöra ditt hem. Du kan få många olika hälsosymptom från ont i lungorna till allergier. Visste du att mögelsvamp kan producera mykotoxiner som kan förgifta både människor och djur? Mögel kan också vara lömskt. Du kan ofta få höra att det känns på lukten, men detta är inte alltid sant – det finns mögel som inte luktar. Du bör regelbundet kontrollera din bostad, och det är fullt möjligt att förebygga att ett mögelangrepp sker. Det är dyrt att sanera hemmet.

Mögel är svamp

Mögel är en levande organism som är byggd av celltråd. Det är en slags svamp som oftast växer ytligt på underlaget. Mögel kan ta olika färg och form, ibland ser det ut som vit ludd och ibland är det svart och färgar av sig när du tar i det. Mögel lever av att bryta ner organiska material och är ett ganska intressant släkte eftersom det både är skadligt och kan rädda liv. Exempelvis används penselmögel för framställning av antibiotika och pencillin. Att vistas regelbundet i en bostad som är angripen av mögel kan vara mycket hälsofarligt och är en stor anledning till att många människor utvecklar allergier och astma. Det finns flera olika typer av mögel, möglet som kan förgifta dig heter ”kulmögel”. Andra exempel på mögel är svartmögel och rötsvamp. Svartmögel känns igen av de flesta eftersom möglet är svart till färgen. Rötsvamp angriper trä.

Mögel finns överallt runtomkring oss och är en naturlig del av vår miljö. Det behöver näring och fukt för att växa och olika mögelslag har olika fuktbehov.

Vad kan hända om man vistas i ett mögligt hem?

Är vissa mögelarter mer giftiga än andra?
Hur giftigt ett mögel är har inget att göra med möglets färg. För att mögelgiftet, mykotoxinerna, ska produceras behövs perfekta förhållanden i form av fukt och temperatur. Alla mögelarter är inte giftiga. Det är vanligt att man förknippar ett ”mögligt” hem med lukt och märkbara fläckar, men det behöver inte vara så. Det är flera olika faktorer som styr hur många ”lukt-ämnen” som möglet ger ifrån sig. Ibland kan människor må dåligt under en längre tid utan att förstå att bostaden är angripen av mögel.

Flertalet hälsosymptom kopplas till husmögel som exempelvis blödning i lungorna, huvudvärk, infekterade luftvägar, svårt att andas, hosta, snuva, irriterade ögon samt hudproblem av alla de slag. Mögel påverkar också kroppens immunförsvar, och långvarig vistelse i ett mögligt hus kan leda till att immunförsvaret bryts ner och försämras. Mögel kan orsaka livslånga skador på kroppen och vår hälsa.

Hur upptäcker man mögel?

Det är svårare att upptäcka luktfritt mögel än mögel som luktar. En person som lever i ett mögligt hus blir snart van vid lukten och utvecklar ”adaption”. Det innebär att luktsinnet sorterar bort den specifika lukten ur medvetandet, vilket kan vara farligt eftersom du inte längre känner att du vistas i en möglig miljö.

Mögellukt blir oftast starkare i rumsmiljö och om möglet befinner sig nära en värmekälla. Olika mögelarter har olika luktkaraktärer som beror på flera olika saker och förhållanden. Ibland kan lukterna kamouflera varandra så att människan inte känner dem så väl – kom ihåg att mögel är en levande organism. Om du har ett semesterhus där du bara vistas ibland kan du känna en fläkt av mögeldoft just innan huset värms upp. Det känns lite ruggigt i huset och du känner en svag unken doft. Detta kan ibland avfärdas som att huset har stått kallt och obebott, och visst kan det vara så – men inte alltid. När du får igång värme och ventilation späds de luktande mögelämnena ut och det är mycket svårare att uppfatta dem.

Du kan tydligt se flera olika mögelsorter som till exempel svartmögel och hussvamp. Hussvamp ser ut som ett brunt kanelfärgat puder och finns oftast vid trösklar, dörrar och karmar. Kanten på hussvampen är gul, vitgul eller rödbrun. Det är enkelt att reagera då du ser något på materialet som inte ska vara där, oavsett färg och form. Följande tecken kan betyda att du har mögel i ditt hem:

 • Varmluftspumpen luktar konstigt
 • Tapeten flagnar
 • Du är ständigt förkyld och alltid trött
 • Fogen i badrumskaklet ser mörk ut
 • Du hittar en mörk fläck på väggen
 • Det luktar unket
 • Översvämning i handfatet

Ta bort mögel själv

Om mögelangreppet är ytligt kan du ta bort det själv. Du ska använda ett rengöringsmedel som dödar alla sorters mögelsvamp, och skrubba ytan med detta. Det fungerar också med ättika. Om du har mögel på trä, t ex på vind, i källare eller på huskroppen fungerar dock inte detta. Det är oftast ett tecken på att det finns mögel som sitter djupare, och i detta fall behöver du kontakta en specialist.

Undvik riskkonstruktioner

Det finns huskonstruktioner som lättare blir angripna av mögel än andra, dessa kallas för riskkonstruktioner. Exempel på detta är krypgrunder och kallvindar, källare och våtrum, skalmurar, låglutande och platta takkonstruktioner, trä som vilar direkt mot betong och platta på mark som har isolering över sig.

Vissa byggmaterial är också mer riskutsatta för mögeltillväxt än andra material. Mögelsvamp gillar socker och cellulosa eller material som blivit jordigt och smutsigt. Vid för hög fuktnivå kan material som gipsskivor, murbruk, betong, spånskivor, trämaterial mm drabbas. Det virke som snabbtorkats har ibland socker på ytan vilket är något att vara uppmärksam på om du exempelvis bygger hus. Virke ska heller inte förvaras direkt mot marken då det kan bli smutsigt och dra till sig mögelsvamp.

Vilka försäkringar finns mot mögelangrepp?

Vanligtvis täcker försäkringen inte mögelangrepp. Detta beror på att mögelangrepp kan räknas som bristande skötsel av husets ägare eftersom mögel utvecklas under lång tid och i fuktig miljö. Det finns skillnader mellan försäkringsbolagen men detta ingår oftast i en vanligt förekommande försäkring där alla försäkrade delar är fackmannamässigt byggda och utförda:

 • Skador på en fackmannamässigt utförd montering
 • Rör och vattenledningar som plötsligt läcker
 • Skador på grund av trasiga vitvaror

Detta innebär att, om du tidigt upptäcker ett läckande rör undviker du den höga kostnaden för en framtida sanering av fuktskada som kan kosta flera hundra tusen i värsta fall. Försäkringen täcker vanligtvis inte installationer som EJ är utförda av fackman, om fukt tränger in via husgrunden samt läckande tak och långtgående fuktskador som båda klassas som brist på skötsel. Det är dock viktigt att kolla upp vad som gäller för respektive försäkringsbolag.

Hur förebygger man fuktproblem?

En billig investering är att köpa en bra luftavfuktare, det finns flera sorter på marknaden. En sådan kan starta vid behov och se till att du håller alla utrymmen under kontroll. Att ha luftcirkulation exempelvis efter en dusch kan vara betydande. Det är också extra viktigt i utrymmen där man inte vistas så ofta, så kallade biytor som källaren.
Här följer några saker att tänka på:

 • Anlita alltid en fackman för arbete som inkluderar våtrum eller vatten
 • Kontrollera att det inte läcker någonstans
 • Ha ventilation i fuktiga utrymmen
 • Ha rätt typ av tätskikt t ex i våtutrymmen
 • Se över hustaket men jämna mellanrum
 • Känn så att golvet på vinden alltid är torrt
 • Runt skorstenen ska det vara helt tätt
 • Vid marktäckning, använd material som skyddar mot fukt
 • Husgrunden ska vara väldränerad
 • Lämna inget ”byggspill” i krypgrunden

Att tänka på

Kontrollera din bostad regelbundet och håll ögonen öppna. Tänk förebyggande och minska risken för mögelangrepp genom att se till att ditt hem är välventilerat. Det krävs en fuktig miljö för att mögelsvamp ska trivas, och om du avlägsnar förutsättningen för svampen har du också god chans att slippa den. Dessutom är det förebyggande arbetet betydligt billigare och mindre tidskrävande jämfört med vad som händer om du råkar ut för ett mögelangrepp som du inte har stoppat.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]