Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Om temperaturen är för varm eller kall i din lägenhet kan du ha rätt till hyresreduktion. Under större delen av året så ska temperaturen ligga mellan 20-23 grader, men under sommaren tillåts även temperaturer på upp till 28 grader. Hur låg eller hög temperatur som tillåts varierar därför beroende på årstid.

Temperaturgränser varierar med tid på året

När du kan rapportera in att din lägenhet är för varm varierar som sagt med tiden på året, dessa gränser ser ut som följande:

  1. Vår, höst, vinter. Under dessa årstider ska temperaturen i din lägenhet ligga mellan 20-23 grader och får inte överstiga 24 grader under längre perioder.
  2. Sommar. Under sommarmånaderna får temperaturerna stiga desto mer, upp till 26 grader är en godkänd temperatur.
  3. Tillfällig värmebölja. När det hettar till under sommaren tillåts också något högre temperaturer, upp till 28 grader.

Hur du bedömer temperaturen är också av stor vikt. Att det är varmare i enbart ett rum, eller vid ett fönster ger ingen möjlighet till att få laglig hjälp, utan det måste vara en generell temperatur för hela lägenheten. Uppmäter du någon av dessa ”maxtemperaturer” så är det hyresvärden eller kommunens miljökontor man ska vända sig till för att klaga på för höga temperaturer. Detsamma gäller även om det är för kallt i din lägenhet under vår, höst eller vintern.

Mer om vilka krav som ställs på inomhustemperaturen kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Möjlighet till ersättning för obehag

Har du haft för höga eller för låga temperaturer i din lägenhet kan du överklaga detta och få temperaturen sänkt. Du kan även få en viss kompensation för den tiden du bodde i lägenheten med en för hög eller låg temperatur inomhus. Detta tar formen av en hyresreduktion för den tiden du inte kunnat nyttja lägenheten till fullo.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]