Kollage med Svenska sedlar och mynt samt ett gult flerfamiljshusI Sverige lägger hushållen i genomsnitt en fjärdedel av sina utgifter på boendet. Foto: Emmoth och Nataly Reinch/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Svenskarnas boendekostnader utgör cirka 25 procent av de totala utgifterna, det är femte mest av alla EU-länder. De hushåll i Sverige med lägst inkomster lägger många gånger uppemot 50 procent av sin inkomst på boendet, rapporterar Hem och Hyra.

Det är inte billigt att bo i Sverige och en stor del av inkomsten går åt till att betala för boendet.Hur stor del av våra utgifter som boendet tar upp varierar beroende på våra inkomster. Mest av allt betalar hushåll med låga inkomster, skriver Hem och Hyra.
Hushåll som äger sina bostäder har lägre boendekostnader än hushållen som hyr sina bostäder. Även hushåll med låga inkomster betalar mindre för sitt boende än dem som hyr.

En fjärdedel av utgifterna läggs på bostaden

I Sverige lägger hushållen i genomsnitt 26,1 procent av utgifterna på boendet. Det är femte mest i hela Europa.
För svenskar med låga inkomster är den siffran dock ännu högre. Där står hushållens boendekostnader för nästan hälften, 44 procent, av den totala inkomsten. En anledning till det är att boendekostnaderna för de fattigaste hushållen ökat med cirka 20 procent sedan 2007, för hela EU är den siffran 11 procent.

I Finland lägger man mest pengar på boendet

Finland är det land i EU där hushållen i genomsnitt lägger mest pengar på sitt boende. Nästan 29 procent av utgifterna går till boendet. Tvåa på listan är Danmark, följt av Storbritannien och Frankrike.
Ser vi bara till hushåll med låga inkomster hamnar istället Grekland i topp. De fattigaste hushållen i Grekland lägger drygt 60 procent på sitt boende.
Det totala snittet i hela EU är 41 procent.

Lägst boendekostnader har Malta

Det land där man spenderar minst pengar på sitt boende i förhållande till sin inkomst är på Malta. Malteserna lägger inte mer än drygt 10,1 procent av sin inkomst på boendet.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]