En källare med vattenläckageDet blir allt vanligare med fuskbyggen i källare och på vindsvåningar. Foto: Cynthia Farmer/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 19 juli, 2024

Den omfattande bostadsbristen har fått flera fastighetsägare att bygga om vindsvåningar och källarplan för att maximera ytorna i fastigheten. Arbetet görs dock inte alltid fackmannamässigt vilket har lett till att anmälningarna om byggfusk har ökat, rapporterar SvD.

I Stockholms innerstad är bostadsbristen påtaglig och priserna höga. Det fått många fastighetsägare att vilja bygga om källarplan och vindsvåningar till lägenheter. Ytorna är egentligen inte lämpade för bostäder vilket har lett till att antalet anmälningar om byggfusk har ökat.
Miljöförvaltningen får ta emot en mängd klagomål, de allra flesta gäller dålig lukt på grund av bristande ventilation eller buller, rapporterar SvD.

Enstaka lägenheter utmärker sig

Problemen med byggfusket gäller oftast inte stora projekt där hela våningar byggs på ett befintligt hus. Istället handlar det om enstaka ombyggnationer där fastighetsägaren bara vill maximera ytorna i fastigheten.
När bostäderna byggs saknas ofta värmeisolering och tätskikt.

Familj har varit utan boende i ett och ett halvt år

SvD har tidigare skrivit om familjen Wallensten som köpte en vindsvåning vid Stureplan. Bostaden var rena drömmen men kort efter att familjen flyttade in började problemen. Längs alla ytterväggarna var det fuktigt och lägenheten saknade ventilation.
– Det som såg ut som ventiler var bara ditsatt utan inkoppling, berättar Caroline Wallensten.
Ett och ett halvt år efter köpet har familjen fortfarande inte kunnat flytta in. Kvar av bostaden är nu ett skal av fuktig råbetong och hela bostaden måste byggas om.

Föreningar saknar kunskap

Problemen med byggfusken beror många gånger på att föreningarna har så låg kunskap gällande ombyggnationer. I dagsläget är det inte heller krav på att man anlitar någon extern kompetens.
Förhoppningen från Miljöförvaltningen är att bostadsrättsföreningar i framtiden ska bli mer uppmärksamma på ombyggnationer som sker i fastigheten.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]