Lagar och regler för rökning inomhus i lägenhet

Tips & råd

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Det är visserligen lagligt att röka i sin egen lägenhet men saneringen kan kosta dig dyrt. 2021 sanerades rökskadade lägenheter för miljontals kronor, enligt Hemhyra. Om du vet med dig att du måste röka i din lägenhet bör du känna till vilka regler som gäller.

Nikotin skadar interiören 

Rökning under flera års tid lägger en gul hinna som täcker allting i bostaden.
– Först känner du lukten. Sen ser du direkt om en lägenhet är nikotinskadad. Det är tvärgult och ser ut som tjära. Även ett otränat öga kan se det här, säger Johan Andersson, avdelningschef på Ocab i Stockholm till Hemhyra. Johan har trettio års erfarenhet av nikotinsaneringar i bostäder.

Man bryter inte mot någon lag när man röker i sin lägenhet – så länge grannarna inte störs av det. Notan för att sanera lägenheten kan däremot bli mycket hög. Enligt Folkhälsomyndigheten har den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt rätt att röka i lägenheten eller på balkongen. Den som är ansvarig för ett flerbostadshus kan däremot införa rökförbud för att göra allmänna utrymmen som trapphus och trappuppgångar rökfria.

Tredjehandsrök svårt att sanera

Kanske borde du inte flytta in i en lägenhet där det bott en rökare? Tredjehandsrök är de kemikalier som finns kvar efter att någon rökt, det vill säga det som avdunstar från kläder, hår, andedräkt och hud från personen som röker. Dessa kemikalier klistrar sig fast i allt material i rökarens bostad som kuddar, mattor, golv, väggar, möbler och annat som finns där. Även om den boende inte röker inomhus kan dessa kemikalier följa med och spridas i bostaden. Det går inte att skydda sin omgivning helt och hållet genom att gå ut och röka. Forskningen vet ännu för lite men tror att tredjehandsrök kan skada på samma sätt som om man direkt utsätter sig för röken i första och andra hand. Det finns en enighet gällande de allvarliga hälsoeffekterna men mer forskning behövs.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]