Vy över GällivareNya industrier skapar tusentals nya jobb. I Gällivare är oron för bostadsbrist stor. Kommunen kommer att växa och det krävs att man bygger nya bostäder i olika upplåtelseformer. Foto: Alexanderstock23/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

I norra Norrland pågår det just nu en historisk satsning där tusentals nya jobb skapas. Befolkningen kommer att öka rejält vilket skapar oro eftersom det redan nu råder bostadsbrist på vissa orter, skriver Hem & Hyra.

Tusentals nya jobb skapas när Northvolt, Green Steel och Hybrit bygger nya industrier. Satsningarna väntas skapa omkring 10 000 till 15 000 nya arbeten. För att kunna förse de nya industrierna med personal måste kommunerna lyckas locka till inflyttning.

Skapar ringar på vattnet-effekt

Regeringens särskilda samordnare för den pågående satsningen, Peter Larsson, uppskattar att norra Norrland behöver ett tillskott på 100 000 personer till år 2035.

Enligt Peter Larsson kommer hela samhällen att omvandlas när de nya industrierna ska tillsätta personal eftersom personalen oftast har en familj. Det innebär att hela den offentliga sektorn måste växa precis som näringslivet.

Dessutom kommer den pågående satsningen med ny teknik även att locka andra företag. Vilket i sin tur kommer leda till att näringslivet kommer att fortsätta att växa. 

Krävs långsiktig planering av kommunerna

Vidare konstaterar Peter Larsson att det krävs att kommunerna tänker långsiktigt. Det här är början på en ny era inom ståltillverkning och bilindustrin.

Det krävs att kommunerna har en bättre planberedskap för att klara av att bygga tiotusentals nya bostäder i olika upplåtelseformer.

Bostadsbrist redan nu

I Gällivare råder det stor oro för bostadsbrist. I och med stadsomvandlingen i Malmberget avvecklades 2 000 bostäder som nu håller på att ersättas. Dessutom har Gällivare landets lägsta arbetslöshet vilket innebär att många kommer att behöva flytta dit.

Enligt Gällivare kommuns samordnare, Alexander Kult, är det ett angenämt problem även om det är en utmaning. Det behövs byggas olika typer av bostäder. Hela kommunen kommer att växa och det krävs att man löser det på ett bra sätt.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]