Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Stänga av vattnet, ventilera och täta igen hål. Det är mycket som måste göras innan man stänger igen sommarstugan för vintern. Här är några tips på vad du bör tänka på för att inte få en obehaglig överraskning när du återvänder igen nästa år.

Värmen är på väg bort och kylan närmar sig. Ju närmre vintern vi kommer desto fler sommarstugeägare lämnar sina stugor inför vinterhalvåret. Men för att kunna njuta av sommarstugan även nästa år måste du tänka på en hel del innan du bommar igen. Här är 10 tips på saker som måste göras innan du lämnar sommarstugan för vintern.

1. Stäng av vattnet

Den främsta orsaken till att varmvattensberedare, vattenrör och dylikt går sönder är kyla. Stäng därför av allt vatten innan du lämnar sommarstugan.
Stäng av huvudkranen och öppna upp kranarna för att tömma ledningssystemet från vatten. Spola dessutom toaletten för att tömma vattenbehållaren.

2. Ventilera för att undvika mögel

Innan du flyttar ut ur stugan behöver du öppna upp alla ventiler, innerdörrar och skåpluckor för att få igång cirkulationen i huset.
Bra ventilation gör att du undviker mögel och fuktskador som annars kan uppstå. Risken för detta är stor om temperaturen inne är densamma som ute, då står luften nästintill stilla.

3. Täta igen hål och undvik skadedjur

I många äldre stugor är det inte ovanligt att det finns små skönhetsfel i form av små håligheter. Täta till dessa innan du bommar igen sommarstugan för att undvika att skadedjur tar sig in.
En mus kan ta sig in i huset om hålet är mellan 6-7 millimeter stort medan en råtta behöver 2 centimeter.

4. Städa för att undvika mögel och skadedjur

Innan du flyttar ut för året behöver stugan genomgå en ordentlig städning. Smuts och gamla matrester kan inte bara mögla. Risken är även stor att det lockar till sig skadedjur.

5. Införskaffa ett bra lås och larm

Många sommarstugor utsätts tyvärr ofta för inbrott. Införskaffa dig därför ett bra lås och larm för att förhindra detta.
Undvik trots det att förvara saker av värde i sommarstugan. Om du råkar ut för ett inbrott vill du inte förlora saker av värde.

6. Stäng av kyl och frys

Töm kylen på allt innehåll och stäng av den. Ställ sedan upp dörrarna för att undvika att det ska börja lukt instängt.
Om dörrarna stängs igen kan du lägga en trasa eller handduk över dörren för att den inte ska slås igen.

7. Dra ur alla sladdar

Glöm inte bort att dra ut sladdar till eluttagen. Har du dessutom utomhussladdar gör du bäst i att dra ut dessa och förvara dem inomhus under vintern.

8. Rensa stuprännor och tak från löv och skräp

Löv, kvistar och annat skräp som fastnar på taket eller i stuprännorna kan vid kraftigt regn orsaka vattenskador. Rensa dessa innan du lämnar stugan för att undvika stora vattensamlingar.

9. Kontrollera fönster och dörrar

Kontrollera att alla fönster och dörrar är ordentligt stängda och låsta innan du åker. Det är inte bara en väg in för inbrottstjuvar utan även för skadedjur och kyla som kan orsaka mycket skada.

10. Håll koll på värmen

Åk till stugan med jämna mellanrum för att hålla koll på värmen. Temperaturen inomhus bör aldrig understiga fem grader. Det ökar risken för att huset ska ta skada invändigt.
Ett besök på vintern ger dig även en möjlighet att titta till stugans skick för att se om det är något som behöver åtgärdas.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]