Det vanligaste felet vid köp av bostadsrätt

februari 8, 2017
  • februari 8, 2017

I min advokatpraktik har jag ofta uppdrag som gäller tvister angående fel som upptäckts efter köp av bostadsrätt. Det vanligaste felet som ger upphov till tvist är våtrum/badrum som inte är fackmässigt utförda. Ofta upptäcks felet i samband med en vattenskada. Det händer också att felet upptäcks i samband med att en besiktning görs i samband med att den tidigare köparen i sin tur ska sälja och besiktningsmannen slår ned på våtrummets utförande. En förutsättning för att överhuvudtaget kunna göra gällande felet är att detsamma reklameras inom två år från det att lägenheten tillträddes.

En konsekvens vid läckage i våtrum som inte är fackmässigt utfört är att försäkringsbolaget inte ersätter skadan. Enligt försäkringsvillkoren ska ett våtrum vara fackmässigt utfört för att försäkringen ska gälla. Konsekvensen kan bli ödesdiger vid en vattenskada som påverkar andra delar av fastigheten än den egna lägenheten. Ofta är ett badrum nyrenoverat och ger för en lekman ett gott och välgjort intryck. Det räcker med att rör är felplacerade eller att tätskiktet inte är rätt utfört vid trösklar, för att inte tala om bakfall, för att badrummet inte ska anses fackmässigt utfört.

Mitt råd är att en köpare vara särskilt vaksam på våtrummens utförande. Du kan själv kontrollera fallet i badrummet genom en spolning på golvet. Fråga alltid vem som renoverat våtrummet och begär att säljaren lämnar över ett s k våtrumsintyg från den entreprenör som utfört renoveringen. Ett våtrumsintyg ska utvisa vilken entreprenör som utfört renoveringen och att denne är auktoriserad av branschorganisationerna GVK och Byggkeramikrådet. Intyget ger konsumenten tio års garanti och ska också ange vilka material som använts i våtrummet.

Om våtrumsintyg finns och är utställt av ett välrenommerat företag i branschen så har du en viss trygghet. Om säljaren inte kan överlämna ett våtrumsintyg så bör du som köpare dra öronen åt dig då det ofta handlar om ett svartbygge utan garanti eller icke auktoriserad fackman. Om du gör en affär på flera miljoner kr kan det vara väl värt pengarna att anlita en besiktningsman som är specialiserad på våtrum.

Reglerna som gäller för att påtala fel vid köp av bostadsrätt är komplicerade och jag planerar att behandla detta i mitt nästa inlägg.

Kommentera artikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen