Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Redan i slutet av 2023 och i år har debatter pågått om det dramatiska bostadsunderskottet med ett stort gap mellan byggtakten och behovet.
– Det är ett dramatiskt bostadsunderskott som dessutom kommer att byggas på år efter år, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta, nu måste stat och kommun få bättre förutsättningar för att bygga bra bostäder till rimliga priser!
Det behövs nybyggnationer av upp till 6700 bostäder per år fram till år 2030 för att fylla det skrikande behovet – detta framkom tydligt i januaris marknadsrapport från Sveriges Allmännytta.

Saknas: 6 700 bostäder per år, eller 67 000?

Prognosen i rapporten visar på att 6700 hyreslägenheter per år saknas vilket innebär att byggkrisen också blir en bostadskris. Byggtakten har från 2015 till 2022 varit 6000 – 10 000 lägenheter per år, nu ör den nere i 2000 lägenheter per år – och färre lägenheter planeras.
– Det innebär att bostadsbristen i tillväxtregionerna kommer att förvärras de närmaste åren. Allmännyttans nyproduktion står för en viktig del av samhällsbyggandet, säger Sofia Hansdotter.

Enligt Boverket behövs 67 000 nya lägenheter per år.

Enligt den senaste bostadsbehovsprognosen från Boverket behöver Sverige ett fortsatt tillskott av 67 000 nya bostäder om året.

– Allmännyttan har det senaste decenniet stått för i genomsnitt 13 procent av det totala byggandet i flerfamiljshus. Det betyder att allmännyttan skulle behöva bygga cirka 8 700 lägenheter om året för att möta sin andel av behovet, säger Sofia Hansdotter.

Täcker endast 20 % av behovet

Prognosen i Allmännyttans rapport ger en indikation på att nyproduktionen av hyresrätter inte kommer att täcka mer än 20 % av behovet.
Sofia Hansdotter fortsätter:
– När bostadsbyggandet stannar upp skapar vi problem för framtiden. Om stat och kommun nu inte ger bättre förutsättningar för ett bostadsbyggande i ett tufft ekonomiskt klimat kan det bli lite som att kissa på sig. Det kan kännas bra nu, men problemen riskerar att bli dubbelt så stora framöver eftersom det skapar kapacitetsbrist och kompetensbrist när vi ska börja bygga igen.

De som har det tufft drabbas mest

Brist på hyresrätter gör att de som redan har det tufft drabbas ännu mer och det är risk att de ramlar ut utanför bostadsmarknaden.
Rapporten baseras på en enkät till 300 bostadsbolag, medlemmar i Sveriges Allmännytta. Här kan man också återfinna föreslagna åtgärder som tagits fram riktat mot regeringen och kommunerna som exempelvis att ta bort kommunala särkrav, undanta allmännyttan från Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), att se till att det finns byggklar mark till rimligt pris med mera.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]