Kulturförändring i bostadsbranschen med Ai

Tips & råd

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Vad är Mäklarsamfundets ”Express Live”?
Och hur kan du dra nytta av det?
Express Live är en digitalisering av det dagliga mäkleriarbetet vilket innebär att insamlad data kan automatiseras och hjälpa användaren att fatta rätt beslut.1 Detta är en inriktningsändring av Mäklarsamfundets arbete.

– Arbetet drogs igång på allvar för ett par år sedan, och har sedan växt mer och mer. Det behövdes så småningom en sammanhållande resurs för ”Live-utvecklingen” och för cirka ett år sedan anställdes jag, berättar Gustaf Nordquist som är produktägare på Vitec med ansvar över den del av Express Mäklarsystem som heter ”Express Live”.
Han fortsätter:
– Det finns inget slutmål och det går inte att sätta något, utan vi ska fortsätta att anpassa och framtidssäkra systemet via den utveckling som nu sker i mjukvarubranschen i hela världen, främst inom områdena datadrivet, machine learning (ML) och artificiell intelligens (AI). Datadrivet betyder att man använder data för att fatta beslut som är baserade på fakta, mätvärden och analys.

AI ändrar på hur vi bygger hus

Digital utveckling förändrar arbetssätten, finns det något som gör den nya tekniken tveksam för mäklarrollen?
– Nej, egentligen inte. I takt med att systemet självt gör större och större del av mäklarens arbete kommer det att förändra mäklarens roll, säger Gustaf. Tid frigörs för mäklaren som kan användas till annat, till exempel att sälja in andra tjänster kring affären och på så sätt utöka sin mäklartjänst och överleva i konkurrensen.

Digitalisering pågår överallt, AI (Artificiell Intelligens) kan snart ändra på det sätt vi bygger hus.2
Här får du veta mera:
https://sverigesradio.se/artikel/forskaren-ai-kan-forandra-hur-vi-bygger-vara-hus

AI är bättre än arkitekten

Redan förra året engagerade sig arkitekter och akademiker i förändringsfrågor, svaren varierar i hur man tror att förändringen kommer att se ut.3 Däremot är alla överens om att AI kommer att förändra yrket.
Arkitekt Ben Grubert säger:
– Jag kan ta fram 20 olika skissförslag inom två timmar. Det sparar mycket pengar för kunden, som får mer för sina timmar.
Ben Grubert använder även AI för en del av planlösningarna.
– Jag har designat hus i elva tolv år. Och jag har märkt att AI, som kan använda sig av biljoner parametrar för att generera arkitektur, är bättre än jag. Det är helt enkelt så.

Boverket: Kulturförändring behövs

Boverket sätter ribban för cirkulära bostäder och digitalisering av dem.4 Framförallt vill Boverket ta en roll i den cirkulära ekonomin genom att bidra till minskning av uttag av naturresurser och en minskad klimatpåverkan. Boverket förespråkar miljövänliga material och produkter i bostäder och att produkter används längre samt att man återvinner materialet i dem. Klimatutmaningen kräver en kulturförändring i hela byggsektorn.

Källor till artikeln:

 1)https://www.maklarsamfundet.se/nyheter/express-live-hot-eller-mojlighet

2)https://sverigesradio.se/artikel/forskaren-ai-kan-forandra-hur-vi-bygger-vara-hus

3)https://arkitekten.se/reportage/darfor-kommer-ai-forandra-arkitektyrket/

4)https://www.boverket.se/cirkularekonomi

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]