Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024


IMF, internationella valutafonden, menar att det finns risk för att de tidigare utförda räntehöjningarna ännu inte fått utslag på bostadsmarknaden. Enligt Nyhetsbyrån Direkt menar IMF att nedkylningseffekterna från dessa räntehöjningar behöver tas på allvar, mest specifikt där bolån har kort löptid.
– Ju längre räntorna hålls höga, desto högre sannolikhet för att hushållen kommer att känna av effekterna, till och med där de hittills varit relativt skyddade, skriver IMF.

Framsteg – och varning!

Medan IMF menar att ländernas centralbanker varit framgångsrika i att bekämpa inflationen varnar man också för att lämna höga räntor för lång tid. Bolåntagare väljer allt oftare fast ränta men bindningstiderna har blivit kortare. Vid omläggning av dessa lån kan det bli en belastning för konsumtionen. En instabil finansiell situation kan också uppstå om befolkningens betalningsanmärkningar ökar.
– Även om centralbankerna redan tar hänsyn till denna möjlighet i sina beslut, kan effekterna på konsumtionen fortfarande bli större än väntat, skriver IMF, detta gäller särskilt i länder där hushållen är högt skuldsatta eller där konkurslagar gynnar låntagare. Den kraftiga uppgången i huspriserna under pandemin har också gjort vissa marknader övervärderade.

FI:s bolånerapport 2024

Flera faktorer spelar in för dig som är bolånetagare. Enligt FI:s (Finansinspektionen) rapport har vi tagit oss igenom en period under 2023 då bolåneräntan fortsatt att stiga. Bostadsmarknaden har varit avvaktande med låg aktivitet vilket bekräftas av de stickprov som Fi utfört.

Hushållens ekonomi har varit mycket pressad med kostnadsökningar och höga räntor. Det var främst något billigare bostäder som köptes och bostadsköpare lånade mindre. De låntagare som hade äldre lån minskade sin skuldkvot men nya låntagare la alltmer av sin inkomst på räntor, i genomsnitt 10,8 % gick till räntebetalning. Hur låntagare disponerade sin inkomst förändrades generellt, var tionde avsatte mer än 17,5 % av inkomsten till att betala räntor. Inklusive amortering avsatte de nya låntagarna nära 18 % av sin inkomst på att betala lån. Var tionde låntagare avsatte nästan 30 %.

De undantag som bankerna har kunnat bevilja har fortsatt att öka. Om man köper en bostadsrätt påverkas kostnaden också av månadsavgiften. Under 2023 landade årsavgiften i snitt 8 % högre än föregående år.

FI: Var en aktiv konsument

I februari skrev FI om vikten av att vara aktiv som konsument. Under kvartal 4-2023 hade banken en oförändrad kostnad för finansiering av bolån. Den rörliga räntan steg något.

– I ett tufft ekonomiskt läge är det särskilt viktigt att som kund jämföra sina lån, sparprodukter och försäkringar. Genom att jämföra, förhandla och välja det fördelaktigaste alternativet finns pengar att spara för hushållen. Dessutom skulle mer aktiva kunder sannolikt leda till att de genomsnittliga bolåneräntorna pressades och konkurrensen på bankmarknaden i stort förbättras, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Verktyg vid förhandling av bolåneränta

FI presenterar flera verktyg som man kan använda sig av när man förhandlar om sin bolåneränta. Ett av dessa är bruttomarginalen som är skillnaden mellan bankens utlåningsränta och den kostnad som banken har för att låna ut till dig. Känner du till bankens marginal kan du också veta hur du kan förhandla.

Bolån är en väsentlig del av bankens totala räntekostnad – bankens räntenetto är skillnaden mellan den totala räntekostnaden för att finansiera bolånet och den totala ränteintäkten för utlåningen.

Ett av FI:s uppdrag som man erhållit av regeringen är att stärka konsumentens ställning på bolånemarknaden och att hitta vägar för att göra detta. En del i arbetet innebär att se över metoden för beräkningen av bruttomarginalen – ett uppdrag som slutredovisas i maj 2024.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]