Lanseringar

I slutet av 2023 inleddes ett spännande samarbete för ett framtida hem där bostadens energisystem integreras med elbilen. E.On och BMW gick samman för ett samarbete där man vill skapa laddningssystemet ”Connected Home Charging” som syftar till att låta förnybar energi flöda mellan bilen och hushållet. Varje bostad blir ett eget laddningsekosystem där man kan koppla bilen direkt till ekosystemet och ladda in förnybar energi för att sedan skicka tillbaka el till hushållet.

Smart fördelning av energi i din bostad

Det nya systemet försörjer hela hushållet med el och ser till att fördela elförbrukningen på ett smart sätt. Först och främst får hushållet el och därefter elbilen, man ska inte behöva oroa sig för mängden elkraft som finns att använda.
Enligt Svensk Byggtidning drar en svensk familj runt 11 kWh dagligen i hushållet. Elbilen med sitt batteri på 80 kWh kan ge ström till hushållet under i snitt 20 timmar när bilen står parkerad. Bilen fungerar som en lagringsfunktion för egenproducerad förnybar energi som kan tas från t ex solcellerna på taket.

Tvåvägsladdning

Samarbetet mellan BMW och E.On avser att skapa ett el-ekosystem i bostaden och förutsättningen för tvåvägsladdning, V2G. Den intressanta tekniken gör både energilagring och återförande av lagrad el till hushållet möjlig.
– Omställningen till elektrifiering öppnar upp nya möjligheter att kunna erbjuda kunder nya smarta och hållbara lösningar för hemmet. Tillsammans med E.ON vill vi kunna utnyttja elbilen och göra den till ett intelligent inslag i det smarta hemmet. Med Connected Home Charging ges möjligheter för kunder att bättre styra och kontrollera energianvändningen i hemmet och på så sätt både spara pengar och minska klimatavtrycket, förklarar Johanna Kriisa, VD på BMW för Svensk Byggtidning.

I dagens läge är elbilen och hushållet separata system, denna nya modell skapar ett ekosystem där elförbrukningen flödar till systemets alla delar. E.On:s chef för Drive Sverige, Robert Tretinjak säger:
– Tillsammans med BMW ska vi utveckla nya standarder för intelligent laddning, så att elbilar verkligen blir en integrerad del av energimarknaden. Den processen börjar i enskilda hem, där elbilen kommer att vara den största konsumenten av el för de flesta. Det är avgörande att det är förnybar energi vi får till bilarna och här börjar vi med solceller, som många svenska hem redan installerat.

Natur och energi viktigt för boende

Förutom att ha en energieffektiv bostad är naturen det viktigaste att ha tillgång till nära bostaden. Grönområden toppar listan före de andra servicefunktionerna som tex matbutiker och annat, enligt en studie från 2021 av teknikkonsultföretaget WSP.
– Redan tidigt i pandemin kunde vi se att medborgarna hade fått upp ögonen för vikten av grönområden. När vi nu ställer samma frågor igen har dessa trender förstärkts. Samtidigt kan vi konstatera att många storstadsbor helt saknar tillgång till grönytor nära hemmet. Politiker och beslutsfattare kan räkna med ett högre tryck från allmänheten när det gäller dessa frågor, menar Freija Carlstén, landskapsarkitekt på WSP.
Hon fortsätter:
– Kommunerna kommer att behöva prioritera och investera mer i dessa typer av miljöer. Men det räcker inte med att bara fokusera på uppiffade parker. Grönskan måste planeras in ur ett mer långsiktigt perspektiv och i flera olika skalor så som integrerad i gatan och mellan husen, urban natur i form av kvartersparker, samt naturområden och nationalparker med kollektivtrafikanslutning.

Tre behov för de boende

I WSP:s studie årgång 2021 finns tre behovsområden identifierade. Boende i områdena vill ha en mer attraktiv omgivning med träd och grönt, man vill ha parker och man vill ha större naturområden. Enkäten besvarades av 1800 svenskar i storstadsregioner, 61 % svarade att pandemin fått dem att förstå hur viktigt det är med ett grönområde nära bostaden. 58 % säger att de nya vanorna de fått under pandemin med att röra sig mer i grönområden kommer att bestå. Enligt Boverket har detta också en stor betydelse för folkhälsan idag och framledes.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]